รหัสชีวิตบนฝ่ามือ ชี้ชะตาความรวย แบบไหนบุญพาวาสนาส่ง เช็คเลย

รหัสชีวิตบนฝ่ามือ ชี้ชะตาความรวย แบบไหนบุญพาวาสนาส่ง เช็คเลย


คนเราทุกคนก็ฝันว่าอยากจะสร้างฐานะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานสามารถตั้งตัวได้และก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะรวยกันทั้งนั้น บางคนก็เกิดมาทางบ้านมีฐานะร่ำรวยอยู่แล้ว บางคนก็ยากจนก็ฝันว่าอยากจะรวย ความรวยแบ่งไว้อย่างชัดเจนว่า รวยจากอาชีพหรือรวยจากที่มีฐานะรวยอยู่แล้ว รหัสชีวิตบนฝ่ามือสามารถบ่งบอกได้ว่าความรวยนั้นจะเกิดในช่วงไหนของอายุ หรือประสบความสำเร็จในเรื่องอาชีพการงาน จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบอกไว้ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วได้ประกอบอาชีพทำธุรกิจหรือทำงานอื่นๆจะทราบได้อย่างไรว่าจะสร้างฐานะหรือตั้งตัวได้ในช่วงไหน รหัสชีวิตจะแสดงครื่องหมายไว้บนฝ่ามือตรงจุดอายุที่จะประสบความสำเร็จหรือสร้างฐานะได้ ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้บนฝ่ามือของผู้นั้น

สำหรับบางคนที่มีรหัสชีวิตที่ดีมาก มีเครื่องหมายโชคดีอยู่เต็มฝ่ามือจะทำธุรกิจในช่วงไหนก็ประสบความสำเร็จ แต่บังเอิญไปจับธุรกิจที่มีผลประโยชน์ให้ไม่มากพอหรือทำอาชีพที่มีมูลค่าไม่สูง เช่นเปรียบเทียบคนสองคน คนหนึ่งมีรหัสชีวิตที่สวยงามดีมากอีกคนหนึ่งก็มีรหัสชีวิตที่ดีพอสมควรแต่ทำธุรกิจต่างกัน คนที่มีเครื่องหมายโชคดีมากเป็นวิศวกรมีอาชีพ เป็นพนักงาน เกี่ยวกับการก่อสร้าง รับค่าจ้างเป็นรายเดือน แต่อีกคนหนึ่งที่มีเครื่องหมายโชคดีพอสมควร ทำธุรกิจทางด้านร้านขายอาหารมีหลายสาขา แต่เมื่อจุดอายุส่งผลให้เกิดความรวยเจ้าของฝ่ามือทั้งสองก็รวยต่างกันตามอาชีพ หมายถึงทำอาชีพอย่างไรก็รวยตามอาชีพนั้น ทำอาชีพขนาดใหญ่ก็ได้มากทำอาชีพขนาดเล็กก็ได้น้อย แต่มีจุดรวยเหมือนกัน

รูปที่ 1 ฝ่ามือนี้อาชีพร้านขายอาหาร รหัสชีวิตอยู่ในระดับดีพอสมควร สามารถสร้างฐานะได้ตั้งแต่อายุ 30 ปี และประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่ออาย 48 ปี คือจุดรวยที่สำเร็จแล้ว


รูปที่ 2 รหัสชีวิตที่ดีมากมีเครื่องหมายโชคดีอยู่เต็มฝ่ามือ เป็นวิศวกร แต่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างรับเงินเดือน ประสบความสำเร็จในชีวิตที่มีฐานะรวยแบบเงินเดือน ซึ่งความจริงฝ่ามือนี้มีรหัสชีวิตที่ดีมาก ควรทำธุรกิจของตัวเองจะดีกว่ารับเงินเดือน แต่ตัวเองไม่ทราบว่ามีรหัสชีวิตที่ดีมากทำอาชีพในช่วงไหนก็ประสบความสำเร็จ สามารถร่ำรวยได้มากกว่าเป็นลูกจ้างใคร

สรุปได้ว่าแม้จะมีรหัสชีวิตที่ดีกว่าแต่ถ้าหากทำงานผิดเป้าหมาย เพราะไม่ทราบว่าตัวเองจะมีความโชคดีอยู่มาก ก็อาจจะสู้คนที่มีเครื่องหมายโชคดีที่น้อยกว่าก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะว่าผู้ที่มีเครื่องหมายโชคดีน้อยกว่าทำธุรกิจที่ดีกว่ามีรายได้ที่มากกว่าการเป็นลูกจ้างนั่นเอง ฉะนั้นผู้ที่ไม่ทราบว่าตัวเองจะมีรหัสชีวิตที่ดีหรือไม่ควรจะต้องตรวจสอบกับผู้ที่รู้เสียก่อนที่จะประกอบอาชีพใดๆก็จะเป็นการดีที่สุดจะไม่ผิดหวังในเรื่องการประกอบอาชีพการงาน

พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net