อุทาหรณ์ ระวังตัวให้มาก รูปลายมือแบบนี้ มีเกณฑ์ประสบโรคภัย อุบัติเหตุ การเสียชีวิต

อุทาหรณ์ ระวังตัวให้มาก รูปลายมือแบบนี้ มีเกณฑ์ประสบโรคภัย อุบัติเหตุ การเสียชีวิต


ผู้ใดที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนก็นับว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีส่วนหนึ่ง ถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นเรื่องปกติของมวลมนุษย์ชาติทั้งโลก คนที่เกิดมาแล้วมีความเจ็บป่วยที่เราจะต้องพบกันเป็นช่วงระยะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาแล้วก็มีโรคภัยติดตัวมาเลยบางคนก็แข็งแรงตลอดค่อนชีวิตเป็นโรคอะไรก็รักษาได้หายง่ายไม่เป็นโรคภัยร้ายแรงที่รักษายาก บางคนอยู่ดีๆสุขภาพก็แข็งแรงดีเกิดล้มเจ็บป่วยโดยกระทันหันและเป็นโรคที่ร้ายแรงรักษายากหรือเสียชีวิต ในการรักษาทางการแพทย์หรือใช้ยากินเพื่อระงับโรคนั้นเป็นการผ่อนกรรมชนิดหนึ่งในทางร่างกาย แต่ในทางกฎแห่งกรรมได้กำหนดให้แต่ละบุคคลนั้นจะต้องเป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่งตามกรรมของผู้นั้น ตั้งแต่เบาไปหาหนัก สำหรับบุคคลที่มีสุขภาพดีดูแลร่างกายออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารดีแต่อายุขัยสั้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องเสียชีวิตเมื่อไรเสียชีวิตในลักษณะไหนด้วยโรคอะไร ซึ่งกรรมได้จำแนกและกำหนดไว้เรียบร้อยหมดแล้วทุกคนไม่มีใครทราบได้ เพียงแต่ว่าเรื่องราวต่างๆนี้ได้ถูกกำหนดไว้เป็นลายแทงของชีวิตบนฝ่ามือนั่นเอง บางคนก็เสียชีวิตแบบมีเงื่อนไขเช่นอุบัติเหตุหรือถูกปองร้ายซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่กรรมได้กำหนดโชคชะตาไว้เช่นเดียวกัน   
                 
พร้อมนี้ เราจะนำเสนอ ตัวอย่างรูปลายมือที่จุดอายุของบุคคลทั่วไปที่มีโรคภัย อุบัติเหตุ การเสียชีวิตตามจุดต่างๆที่กฎแห่งกรรมได้กำหนดไว้เป็นรหัสชีวิตบนฝ่ามือของทุกคน เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ระวังตัวว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราในช่วงไหน ตามรูปภาพที่แสดงต่อไปนี้
 


รูปที่ 1 มีเส้นตัด เส้นเดียวที่เนินจันทร์ตามรูปภาพอยู่ในช่วง อายุ 15-16 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ถ้าเป็นเส้นตัด 2 เส้น จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้

รูปที่ 2 เส้นตัดแยกมาจากเส้นใจ ตัดตรงเส้นวาสนา ตรงกับเส้นตัดริมฝ่ามือที่จุดอายุ 69 ปี บางคนก็เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วย ผ่าตัดหรือเสียชีวิต แต่เจ้าของฝ่ามือนี้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเป็น อดีตดาราภาพยนต์ ชื่อดัง

รูปที่ 3 จุดอายุของฝ่ามือนี้ เป็นภิกษุสงฆ์ มีเคราะห์กรรม เป็นโรคมะเร็ง ได้มรณภาพที่อายุ 63 ปี ตรงบริเวณเส้นใจ ซึ่งเป็นเส้นวิบากกรรม

รูปที่ 4 จุดเส้นตัดตามระยะเวลาของจุดอายุ ที่มีเคราะห์กรรมตรงตามตำแหน่งบนฝ่ามือ
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net