ยกฝ่ามือซ้าย ดูด่วน! หากมีเครื่องหมายคู่ครองลักษณะนี้มีเกณฑ์เลิกรา พลัดพรากตลอดชีวิต

ยกฝ่ามือซ้าย ดูด่วน! หากมีเครื่องหมายคู่ครองลักษณะนี้มีเกณฑ์เลิกรา พลัดพรากตลอดชีวิต


ชายและหญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะคู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือที่เราเรียกว่าคู่ครอง คู่สมรส ผัวเมียแล้วแต่จะเรียกกัน แต่การจะเป็นคู่ครองกันก็เกิดจากความรักความถูกตาต้องใจศึกษานิสัยใจคอกัน จนแน่ใจว่าใช่จึงได้ร่วมชีวิตกันเป็นครอบครัวเดียวกัน การใช้ชีวิตร่วมกันบางคู่ก็อยู่กินกันสุขสบายดีไม่มีเรื่องขัดแย้งตลอดชีวิต แต่บางคู่ก็มีเรื่องขัดแย้งหนักจนต้องแยกทางกัน หรือบางคู่ต้องพลัดพรากจากกันตลอดชีวิตเช่นเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจนถึงแก่เสียชีวิต


รูปที่ 1 เส้นตัดจากเส้นคู่ครองที่เนินอังคารต่ำ ตัดที่เส้นวาสนาขาด ไม่เป็นเส้นเดียวกันเรียกว่าเส้นเสาร์ย้าย เกิดความขัดแย้งอย่างหนักจนต้องแยกทางกัน

รูปที่ 2 เส้นตัดจากเนินอังคารต่ำ ตัดเส้นคู่ครองขาดจากกันและตัดเส้นวาสนาตรงกับเส้นตัดริมฝ่ามือด้วย เครื่องหมายแบบนี้คู่ครองเสียชีวิต

ให้สังเกตบนฝ่ามือซ้าย ถ้ามีเครื่องหมายเกี่ยวกับคู่ครองในลักษณะนี้ ตามตัวอย่างรูปแบบที่ได้แสดงไว้ ซึ่งทำให้ผู้นั้นจะได้คู่ครองที่มาร่วมชีวิตกันแล้วก็จะต้องมีการเลิกราหย่าร้าง โดยมีความขัดแย้งสูงหรือคู่ครองได้เสียชีวิต ทำให้เกิดความเสียใจอย่างมากที่การจากกันมิใช่ความขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งจุดอายุที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้ จะต้องมีการคำนวณจุดอายุว่าจะเกิดเหตุการณ์เมื่อไรด้วย และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือหลีกเลี่ยงในการกระทบกระทั่งความขัดแย้งให้น้อยลง ควรต้องหมั่นดูแลสุขภาพรวมทั้งระวังอุบัติเหตุไว้ด้วย เพื่อให้สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นเบาบางลง แต่อย่างไรก็ตามถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้ระวังและหาทางแก้ปัญหานี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี

พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net