เครื่องหมายโชคดีบนฝ่ามือมาเต็ม แบบนี้ จะเป็นลูกจ้างรายเดือนก็ปัง เป็นเจ้าของธุรกิจเองก็รุ่ง!

เครื่องหมายโชคดีบนฝ่ามือมาเต็ม แบบนี้ จะเป็นลูกจ้างรายเดือนก็ปัง เป็นเจ้าของธุรกิจเองก็รุ่ง!


บริษัทห้างร้านที่ทำธุรกิจการค้า หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างก็ต้องการที่จะมีพนักงานลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกิจการงานของตัวเอง โดยมีความต้องการที่จะได้ผู้ที่มีความชำนาญประสบการณ์ในแต่ละด้านสาขาของอาชีพที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมา แต่ความต้องการของนายทุนเจ้าของธุรกิจในการที่จะเลือกพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานนั้น บางแห่งก็กำหนดระดับการศึกษาไว้สูงหรือมีประสบการณ์มาก บางแห่งก็คัดเลือกตามความพอใจก็มี นี่คือการคัดเลือกแบบทั่วไปที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม แต่สำหรับในการคัดเลือกแบบใช้วิชาโหราศาสตร์การดูลายมือเข้ามาเกี่ยวข้องในการคัดเลือกพนักงาน ซึ่งบางบริษัทก็นำมาใช้ก็มีให้เห็นบ้าง เช่นมีบางรายที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้ส่งลายมือของพนักงานระดับบริหารหลายรายมาให้เราพิจารณาตรวจสอบลายมือว่าเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ ทำงานในตำแหน่งนี้ได้หรือไม่ ซึ่งรหัสชีวิตจะบอกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมมีทักษะและเครื่องหมายโชคดีมากหรือน้อยเพื่อที่จะส่งเสริมให้กิจการของนายทุนเจริญรุ่งเรืองได้ แต่ในที่นี้เราจะเสนอแนะใน 3 ลักษณะคือ ถ้าเป็นลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนดีก็ตาม แต่ถ้าลงมือทำธุรกิจของตัวเองกลับมีรายได้ที่ดีกว่า หรือทำแบบรับเงินเดือนและทำอาชีพอื่นเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้มาจุนเจือฐานะให้ดีขึ้น ตามตัวอย่างรูปภาพเครื่องหมายของความโชคดีประกอบดังนี้


ตัวอย่างรูปภาพแสดงเครื่องหมายโชคดีบนฝ่ามือนี้เต็มทั้งฝ่ามือทุกจุดโยงใยเป็นตาข่าย มีเส้นวาสนาเส้นสีแดงเริ่มต้นจาก *เนินจันทร์ถึงเนินเสาร์โคนนิ้วกลาง เจ้าของฝ่ามือนี้หากได้ทำงานกับเจ้าของธุรกิจต่างๆ ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองไปด้วยหมายถึงทำให้คนอื่นรวยนั่นเอง แต่หากทำอาชีพเสริมไปด้วยก็จะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งถ้าหากคิดจะทำธุรกิจของตัวเองไม่เป็นลูกจ้างใคร ก็จะทำให้กิจการของตัวเองเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จสามารถสร้างฐานะให้ร่ำรวยได้พยากรณ์โดย: รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net