อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมและชมงานของ มูลนิธิบ้านพระพร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมและชมงานของ มูลนิธิบ้านพระพร


วันที่ 14 กันยายน 2565  เวลา 09.30 นาฬิกา  นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมและชมงานของ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) House of Blessing Foundation พร้อมด้วย นางบุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบ หัวหน้าโครงการติดตาม แนะนำช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ชุดที่ 1  และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เพื่อพูดคุยให้กำลังใจเด็กและเยาวชน  ณ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) House of Blessing Foundation แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net