ลายฝ่ามือคนจะมีชื่อเสียง-เกียรติยศ เป็นแบบไหน ต้องมีเครื่องหมายใดบ้าง (คลิกเลย)

ลายฝ่ามือคนจะมีชื่อเสียง-เกียรติยศ เป็นแบบไหน ต้องมีเครื่องหมายใดบ้าง (คลิกเลย)


การมีชื่อเสียงเกียรติยศใครๆก็อยากมีกันทั้งนั้น เพราะเมื่อมีชื่อเสียงคนรู้จักมาก การทำอาชีพต่างๆก็จะลื่นไหลไปด้วยดี แต่การมีชื่อเสียงนั้นจะมีด้วยเหตุอันใดที่จะเป็นการปูทางนำไปสู่ความมีชื่อเสียงนั้นจะเป็นไปตามแต่ละอาชีพของตัวเองหรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติจนทำให้คนรู้จักยอมรับในสังคมมีชื่อเสียงตามมา                            

บางคนกว่าจะมีชื่อเสียงได้ต้องลงทุนลงแรงใช้ระยะเวลาในการสร้างความไว้วางใจน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง กว่าจะมีคนรู้จักและให้การยอมรับในชื่อเสียงของตนเอง ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน การมีชื่อเสียงในอาชีพงานต่างๆนั้นมีหลายลักษณะ      

                 
ในด้านทางโหราศาสตร์การพยากรณ์ลายฝ่ามือ มีเครื่องหมายบ่งบอกถึงการมีชื่อเสียงไว้ บนฝ่ามือมีลักษณะเป็นอย่างไร จะมีชื่อเสียงมากหรือน้อยหรือ เมื่อมีแล้วชื่อเสียงจะลดลงหรือถูกทำให้ชื่อเสียงเสียหาย จะมีเครื่องหมายอยู่บนฝ่ามือทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น คนที่มีลักษณะจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างมากมายต้องมีเครื่องหมายในลักษณะนี้อยู่บนฝ่ามือตามรูปภาพตัวอย่างคือที่เส้นอาทิตย์จะมีเครื่องหมายโชคดีความไว้วางใจเชื่อถือ รองรับอยู่ และที่เนินพฤหัสบดีจะมีเครื่องหมายโชคดีรองรับเช่นเดียวกันหมายถึงจะเป็นที่ยอมรับและมีคนรู้จักมากโดยที่ไม่มีเส้นอุปสรรคตัดขวาง หากจะทำการอะไรที่เกี่ยวกับชื่อเสียงการแข่งขันก็จะประสบความสำเร็จ แต่ทั้งนี้เราจะต้องทราบจุดอายุด้วยว่าเหตุการณ์จะเกิดประสบความสำเร็จหรือมีอุปสรรคในช่วงไหนที่อายุเท่าไร
 


ตามรูปภาพถ่ายนี้มีเครื่องหมายอยู่ 4 จุดซึ่งเกี่ยวพันกับคนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดัง        

หมายเลข 1 เนินพฤหัสบดีใต้โคนนิ้วชี้มีเครื่องหมายลักษณะวงกลมมีกากบาทและดาวอยู่ภายในวงกลมนี้จะมีผู้คนรู้จักมากมายสังคมให้การยอมรับในชื่อเสียง                 

หมายเลข 2 เส้นวาสนาเริ่มต้นมาจากเนินจันทร์ จะมีผู้คนให้การสนับสนุน       

หมายเลข 3 เนินอาทิตย์ มีเครื่องหมายโชคดีรองรับอยู่หมายถึงจะมีผู้คนเชื่อถือเชื่อมั่นไว้วางใจในชื่อเสียง                       

หมายเลข 4 เครื่องหมายการวางแผน หมายถึงเจ้าของฝ่ามือจะเป็นผู้ที่มีความคิดอ่านในการวางแผนงานการแก้ปัญหาได้ดี                      

เครื่องหมายทั้ง 4 แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งความสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ชีวิตมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เชื่อถือในสังคมและยอมรับในผลงานของตัวเอง การที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากหรือน้อยอยู่ในระดับชุมชน ระดับประเทศหรือระดับโลกก็ต้องอยู่ที่เนินพฤหัสบดีเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตัวกำหนดความมีชื่อเสียงน้อยหรือมาก ถ้าเนินพฤหัสบดีเป็นวงใหญ่เกินมาตรฐานก็จะมีชื่อเสียงใน ระดับประเทศหรือระดับโลกเป็นต้น การที่จะทราบว่าผู้ใดที่มีเครื่องหมายนี้จะมีชื่อเสียงอยู่ในระดับไหน จะต้องมีการวัดฝ่ามือเพื่อให้ทราบระดับความชัดเจนเป็นต้น ถ้าผู้ใดก็ตามที่มีเครื่องหมายลักษณะนี้บนฝ่ามือขวาก็แสดงให้เห็นว่าจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศสังคมให้การยอมรับ พยากรณ์โดย: รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net