“บุญลือ” นำกมธ.วิสามัญฯ ติดชายแดนพม่า ฟังความเห็นยกร่างตั้ง “กาสิโน”เมืองไทย

“บุญลือ” นำกมธ.วิสามัญฯ ติดชายแดนพม่า ฟังความเห็นยกร่างตั้ง “กาสิโน”เมืองไทย


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่อาคารเอนกประสงค์ ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ของกรมศุลกากร ท่า 23 อ.แม่สอด จ.ตาก ติดชายแดนพม่า ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฏหมายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฏหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ พร้อมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ปรึกษาฯ เปิดสัมนา เรื่องหลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุนละการประกอบธุรกิจการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) และมาตรการในการป้องกันการพนันผิดกฏหมาย มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผวจ.ตาก นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำการประกอบการพิจารณา

การสัมนา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งมาจากกลุ่ม ส.ส.จากทุกพรรคการเมือง และเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ “กาสิโน” อาทิ ส.ส.ภาคภูมิ บูลย์ประมุข, ส.ส.นิคม บุญวิเศษ, ส.ส.สุรสิทธ์ วงศ์วิทยานันท์, ส.ส.สุชาติ อุสาหะ, ส.ส.นพดล แก้วสุพัฒน์ ,ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม และนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. สลับกันพูดคุยข้อมูลเหตุผลแนวทางของการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯคณะนี้ ที่ยังอยู่ในขั้นการศึกษาและยังไม่ได้กำหนดว่าจะใช้พื้นที่ใดจัดตั้ง “กาสิโน”


ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า ในอนาคตเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ศึกษาแนวทางได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเรื่องของการร่างกฏหมาย ศึกษาพื้นที่ หรือแม้แต่ศึกษาในเรื่องของเกมการพนันเพื่อทำให้ถูกกฏหมายแล้วเสร็จ จึงจะมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ พร้อมมีการทำประชามติ ดังนั้นจึงอยู่ในขั้นตอนการศึกษา รับฟัง แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ตาก เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ติดชายแดน มีการเปิดบ่อนอยู่ติดชายแดน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงได้เลือกพื้นที่นี้เข้ามาทำการเปิดเวทีสัมมนาเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างกฏหมาย “กาสิโน” ต่อไป
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net