“บุญลือ” ยกทัพศึกษา “กาสิโน” ชายแดน ย้ำทุกฝ่ายต้องช่วยกันพัฒนาก้าวทันโลก

“บุญลือ” ยกทัพศึกษา “กาสิโน” ชายแดน ย้ำทุกฝ่ายต้องช่วยกันพัฒนาก้าวทันโลก


“บุญลือ”รอง ป.กมธ.วิสามัญฯกาสิโน ยกทัพศึกษาระเบียงเศรษฐกิจ ชายแดนนแม่สอดจังหวัดตาก เก็บเกี่ยวความเห็นความเป็นไปได้ กาสิโน เมืองไทย ถูกกฏหมาย ย้ำทุกฝ่ายต้องช่วยกันพัฒนาก้าวทันโลก

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูก กฏหมายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฏหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ พร้อมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ปรึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานความเป็นไปได้ เรื่องการจัดเก็บรายได้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย มี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผวจ.ตาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ผู้แทนจากกองกำลังนเรศวร นายอำเภอ นายด่านศุลกากรแม่สอด ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก นายกเทศบาลตำบลฯ ประธานหอการค้า สภาอุตสาหกรรม นายกสมาคธุรกิจท่องเที่ยวฯ และประธานศูนย์เครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB จังหวัดตาก นำเสนอภาพรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และทางด้านความมั่นคงและมาตรการในการป้องกันการพนันผิดกฏหมายและภาพรวมของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และด้านการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการควบคุมการบริหารจัดการการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)


การประชุมได้เริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนจากทางจังหวัดตาก โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติและการนำเสนอความเห็นและเป้าหมายในการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อให้เกิดการจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฏหมาย พร้อมแนวทางในพื้นที่นำเสนอถึง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฏหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์  และการลงทุนในระยะยาว กับการอธิบายถึงเป้าหมายของที่อยู่ในขั้นของการศึกษาในครั้งนี้ โดยมี คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อาทิ ส.ส.ภาคภูมิ บูลย์ประมุข, ส.ส.นิคม บุญวิเศษ, ส.ส.สุรสิทธ์ วงศ์วิทยานันท์, ส.ส.สุชาติ อุสาหะ, ส.ส.นพดล แก้วสุพัฒน์, ส.ส.ไผ่ ลิกค์ และนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. สลับกันอภิปราย 

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา กล่าวว่า เวทีนี้คือการรับฟังความเห็นเบื้องต้นจากส่วนราชการ เนื่องจากแนวทางนี้อยู่ในขั้นการศึกษารอบด้าน ยังไม่สรุปว่าจะทำกันอย่างไร เพื่อนำไปสู่การพิจารณา เพราะด้วยความเป็นระเบียงเศรษฐกิจมีจุดแข็งอยู่ในตัว โดยเฉพาะด้านการบริหารส่วนความมั่นคง  

“กมธ.วิสามัญฯชุดนี้ เกิดขึ้นเพื่อศึกษาในเรื่องการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูก กฏหมายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฏหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ การศึกษาจึงต้องมีความชัดเจน ให้เอาความจริงขึ้นมาพูดคุยกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาติ”

รายงานแจ้งว่าหลังการประชุมแลกเปลี่ยน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย3 เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ด้วย
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net