ส.ส.บุญลือ แนะทางรอดประเทศไทยหลังโควิด “พูดแล้วทำ”

ส.ส.บุญลือ แนะทางรอดประเทศไทยหลังโควิด “พูดแล้วทำ”


นายบุญลือ ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  เขต 5 พรรคภูมิใจไทย กล่าวในระหว่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในชั้นรับหลักการ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาว่า จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา หนทางรอดของประเทศไทยหลังโควิด “พูดแล้วทำ” ขณะนี้ประเทศไทยได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว  เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปให้ได้ ต้องช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยว 
             
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ยังได้อภิปรายถึงถนนสายมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วงอำเภอบ้านโป่ง ต่ออำเภอท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความสำคัญต่อชาวจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี รวมถึงกลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ขณะนี้ถนนสายดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 67 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าในปีงบประมาณ 2566 ถนนสายนี้คงเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนย่นระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 1 ชม. 


             

ในช่วงท้ายของการอภิปราย  ส.ส.บุญลือฯ ยังได้อภิปรายถึง การขุดลอกแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นการบูรณาการหลายฝ่ายทั้งกรมเจ้าท่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขุดลอกแม่น้ำสายนี้ จะช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำได้ประโยชน์จากธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่บริเวณสนามบินท่าอากาศยานตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี    ส.ส.บุญลือฯ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายของการอภิปรายว่า “หัวใจของผู้นำ คือ การทำเพื่อส่วนรวม พูดแล้วทำ “

ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net