ถอดรหัสชีวิตลายฝ่ามือ ความรักสมหวัง ต้องมีเส้นสมรสบนฝ่ามือซ้าย

ถอดรหัสชีวิตลายฝ่ามือ ความรักสมหวัง ต้องมีเส้นสมรสบนฝ่ามือซ้าย


ความรักของชายและหญิงคือการชอบพอเสน่หาห่วงใย ผูกพัน ให้ความจริงใจความเข้าใจ ความเชื่อใจ ซึ่งกันและกัน ซึ่งความรักก็มีหลายแบบ การที่คนสองคนจะใช้ชีวิตร่วมกัน ควรต้องศึกษานิสัยใจคอจนเป็นที่ตกผลึกของความรักและก็ได้มีโอกาส ร่วมชีวิตเป็นทองแผ่นเดียวกัน นี่คือจุดประสงค์แห่งความรักของชายและหญิงทั่วไป               
          
สำหรับรหัสชีวิตบนฝ่ามือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่สมหวังจะต้องมีเส้นสมรสที่มาจากเนินอังคารต่ำบนฝ่ามือซ้ายไปตัดทะแยงที่เส้นวาสนาตรงจุดอายุที่กำหนด ผู้ที่มีความรักซึ่งกันและกันในช่วงนั้นจะประสบความสำเร็จของความรักจนมีการแต่งงานร่วมชีวิตด้วยกันอย่างสมหวัง 


เมื่อมีความรักสมหวังก็ต้องมีวันลาจากอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่คนเราจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องสัจธรรมของชีวิตที่จะต้องพบกันทุกคนไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมที่แสดงเป็นรหัสชีวิตบนฝ่ามือได้ เมื่อจุดอยุู่เคลื่อนที่มาถึงตรงเครื่องหมายเคราะห์กรรมก็จะบังเกิดผลของเคราะห์กรรมต่างๆที่กรรมจะกำหนดให้เป็นไปตามแรงเหวี่ยงของกรรมหนักหรือกรรมเบาที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของฝ่ามือที่มีเส้นเครื่องหมายแบบนี้อยู่

สำหรับเจ้าของฝ่ามือนี้ เรื่องของความรักที่สมหวัง เริ่มแรกจุดการแต่งงานกันที่อายุ 31 ปี ครองรักกันมา ถึง 38 ปี จนจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงปีที่ 69 มีเส้นแยกที่เส้นใจบนมือซ้ายตัดที่เส้นวาสนา เกิดเคราะห์กรรมวิบากกรรม ตัวเองมีความเจ็บป่วยต้องได้รับการผ่าตัดที่ช่องท้อง จากนั้นมาไม่นานคู่ครองก็เกิดความเจ็บป่วยและต้องเสียชีวิตในปีเดียวกัน นับเป็นการเสียใจครั้งใหญ่ต้องสูญเสียคู่ครองโดยการจากกันชั่วชีวิต แต่ผู้ที่มีรหัสชีวิตเส้นในลักษณะนี้บางคนเจ้าตัวเองก็เสียชีวิตเสียเองแต่คู่ครองไม่เป็นอะไร หรือหากมีบุญเก่าที่ดีก็แค่ต้องแยกทางกันจากความขัดแย้งที่ไม่สามารถลงรอยกันได้เท่านั้นพยากรณ์โดย : รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net