ลายฝ่ามือมีสัญลักษณ์แบบนี้ ธุรกิจจะมีอุปสรรค อย่าริลงทุนเพิ่ม เพราะอาจถึงขั้นหมดตัว

ลายฝ่ามือมีสัญลักษณ์แบบนี้ ธุรกิจจะมีอุปสรรค อย่าริลงทุนเพิ่ม เพราะอาจถึงขั้นหมดตัว


การทำอาชีพธุรกิจในแขนงต่างๆ ตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ ก็หวังจะเติบโตให้ประสบความสำเร็จ หวังที่จะได้กำไรในการประกอบธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้จนถึงเป้าหมายนี้ เพราะทุกคนมีรหัสชีวิตลายแทงบนฝามือแตกต่างกันออกไป บางคนทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรคราบรื่น ผลประกอบการดีมีกำไรมาก แต่บางรายทำแทบตายผลประกอบการก็ไม่ดีกำไรก็น้อยมีอุปสรรคเป็นระยะ ดังที่จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ที่ทำธุรกิจแล้วประสบอุปสรรคและหายนะตรงจุดอายุที่รหัสชีวิตได้กำหนดไว้เป็นบางช่วง ซึ่งเจ้าของธุรกิจที่มีอุปสรรคนั้นจะต้องแก้ไขและหาวิธีทำอย่างไรให้พ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับธุรกิจของตัวเองมากนัก


ผู้ที่ทำอาชีพธุรกิจ การค้าอื่นๆ ที่มี เครื่องหมาย ลักษณะฝ่ามือ แบบนี้ จุดสำคัญที่ทำให้อาชีพธุรกิจประสบอุปสรรคเป็นบางช่วง เช่นหมายเลข 1 เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงเส้นใจบนฝ่ามือขวา ในช่วงอายุประมาณ 40 ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่มีอุปสรรควิบากกรรมในเรื่องการทำธุรกิจการค้าขายต่างๆอยู่ประมาณ 3 ปีโดยประมาณ ในช่วงนี้ไม่ควรขยายงานเพิ่มงานหรือเพิ่มทุนจะเสียหายควรระงับและรอให้จุดอายุผ่านไปเสียก่อน แต่เมื่ออายุเคลื่อนที่มาถึงหมายเลข 2 ที่จุดอายุ 50 ก็จะมีอุปสรรคลักษณะเดียวกันอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้จะเป็นบางช่วงตามเส้นที่พาดผ่านหลายเส้น ซึ่งเป็นเส้นตัดจะมีอุปสรรคมาก นับว่าเป็นโชคไม่ดีจะเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกับหมายเลข 1 ช่วงนี้ควรระงับการลงทุนเพิ่มหรือขยายงานมิฉะนั้นจะเสียหายหมดตัวได้ในช่วงนี้ สำหรับเส้นตัดหลายเส้นนี้ในมือขวา มักจะมีเส้นตัดลักษณะนี้ในมือซ้ายด้วย ซึ่งในช่วงนี้จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ในจุดอายุเดียวกัน ต้องระวังเรื่องสุขภาพไว้ด้วย พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net