วางแผนชีวิต ลิขิตดวงชะตา จากเครื่องหมายโชคดี-โชคร้าย บนฝ่ามือ

วางแผนชีวิต ลิขิตดวงชะตา จากเครื่องหมายโชคดี-โชคร้าย บนฝ่ามือ
เส้นสายบนลายฝ่ามือของทุกคน คือแผนที่หรือรหัสชีวิตที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจะเป็นเครื่องหมายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะบ่งบอกถึงความโชคดีโชคร้ายความเป็นไปที่จะดำเนินไปตามเหตุการณ์ของชีวิตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันตามกรรมที่ตัวเองได้กระทำไว้ในอดีตทั้งสิ้น ซึ่งกรรมได้กำหนดสร้างเป็นเส้นรหัสชีวิตให้แก่ผู้นั้นว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในช่วงจุดอายุของผู้นั้น เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงตรงกับตำแหน่งเครื่องหมายที่อยู่บนฝ่ามือก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในช่วงนั้น แล้วแต่ว่าจะตรงกับเครื่องหมายโชคดีหรือโชคร้าย แต่ทั้งนี้จะต้องดูเส้นส่วนอื่นประกอบด้วย รวมทั้งจะต้องคำนวณจุดอายุที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นด้วย ข้อดีของการรู้เส้นรหัสชีวิตล่วงหน้าเราจะได้ระวังตัวและตั้งหลักได้ เช่นจะเกิดเหตุร้ายเราก็จะได้ระวังหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นั้น หรือเรากำลังจะมีโชคดีรออยู่ข้างหน้าที่รหัสชีวิตได้กำหนดไว้เราก็จะได้เตรียมรับความโชคดี และวางแผนเพื่อจะนำความโชคดีนั้นมาทำประโยชน์ให้กับธุรกิจหรืออาชีพอื่นๆที่ตัวเองต้องการนั้นด้วย  

สำหรับรหัสชีวิตลายฝ่ามือของคนเรานั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต เมื่อจุดอายุได้เคลื่อนที่ผ่าน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไปแล้ว เครื่องหมาย เหตุการณ์นั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ที่จุดอายุเดิมได้อีกด้วย แต่เครื่องหมายโชคดีหรือโชคร้ายที่อยู่บนฝ่ามือเมื่อจุดอายุผ่านเลยไปแล้ว ผลของกรรมตามเครื่องหมายก็จะหยุดทำงานไม่ส่งผลแก่เจ้าของดวงชะตา จะส่งผลเฉพาะช่วงปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น  รูปที่ 1 เป็นเรื่องราวที่มีเหตุการณ์ผ่านมาแล้วคือเจ็บป่วยหนัก สิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้ว เส้นเครื่องหมายความเจ็บป่วยก็ยังปรากฏอยู่ แต่ไม่ทำงานแล้วไม่แสดงผล เพราะจุดอายุได้เคลื่อนที่ผ่านพ้นไปแล้วจึงเป็นอดีตไป

รูปที่ 2 มีอุบัติเหตุ หมายถึง ตัวเราเอง ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีอุบัติเหตุแต่เรารู้ล่วงหน้า เพราะมีเครื่องหมายรออยู่ เราก็พยายาม หลีกเลี่ยงไม่เดินทางไกล เวลาขับขี่ ยานพาหนะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจุดอายุมาถึงตรงช่วงนั้น ให้นึกถึงปลอดภัยไว้ก่อนเสมอ Safety First

รูปภาพที่ 3 จุดอายุความรวยจากอาชีพการงานรออยู่ข้างหน้า หากเราทำอาชีพธุรกิจการค้าขาย มีเครื่องหมายจุดรวยรออยู่ที่อายุ 49 ก็แสดงว่างานของเราจะตัองประสบความสำเร็จเราก็เตรียมตัวรับความสำเร็จนั้นไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าเราไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยผลของความรวยก็จะไม่บังเกิดหรือแสดงผลกับผู้นั้น ผลของกรรมดีจะแสดงผลให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพเท่านั้นสรุปได้ว่า ความโชคดีหรือโชคร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องความโชคร้ายได้ และ เตรียมรับกับความโชคดีได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นไปตามกรรมและบุญของผู้นั้นที่ไม่เหมือนกัน

พยากรณ์โดย : รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net