ไขปริศนา แท้จริงแล้ว "เครื่องหมายกากบาท" บนฝ่ามือ มีความหมายอย่างไรกันแน่!?

ไขปริศนา แท้จริงแล้ว "เครื่องหมายกากบาท" บนฝ่ามือ มีความหมายอย่างไรกันแน่!?
เรื่องกากบาทบนฝ่ามือไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือแปลกใหม่แต่อย่างใด มีคนเข้าใจผิดเพี้ยนไปมากบ้างก็ว่าคนมีกากบาทอยู่บนฝ่ามือจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยโชคดีมีสัมผัสที่ 6 Sixth Sense หรืออื่นๆตามที่จะคิดกัน แท้ที่จริงแล้วเรื่องกากบาทบนฝ่ามือของใครก็ตามที่มีเครื่องหมายกากบาทนี้อยู่ เราจะเฉลยให้ทราบเพื่อจะได้เข้าใจที่ถูกต้อง ในการนี้เราจะเสนอรูปแบบเรื่องกากบาทบนฝ่ามือในลักษณะ 2 แบบ คือแบบกากบาทที่มีเครื่องหมายบวก และกากบาทที่มีเครื่องหมายคูณ

แบบที่ 1 กากบาทแบบเครื่องหมายบวก บนฝ่ามือซ้ายมีเส้นตัดแยกมาจากเส้นใจตัดที่เส้นวาสนา หมายถึง จะมีเคราะห์กรรม เช่นการผ่าตัดเจ็บป่วย ความเสียใจอย่างมาก พ่อแม่หรือคู่ครอง เสียชีวิต รวมทั้งตัวเราเองด้วย จะอยู่ในช่วงอายุไหนต้องมีการคำนวณ แต่สำหรับฝ่ามือนี้ จุดอายุตกปีที่ 69 รอบสองของอายุ เกิดความเจ็บป่วยต้องรับการผ่าตัดและคู่ครองเสียชีวิตในปีเดียวกันแบบที่ 2 กากบาทที่มีเครื่องหมาย x คูณบนฝ่ามือขวา หมายถึงเมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงตรงจุดกากบาท เครื่องหมายคูณ หมายถึงผู้ที่ประกอบธุรกิจ การค้าหรือการลงทุนในด้าน อื่น ๆ จะเกิดอุปสรรควิบากกรรมชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นก็จะผ่านไปด้วยดีในระยะสั้นๆ เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่ถึงเส้นใจก็จะต้องพบกับวิบากกรรมซ้ำซ้อนในช่วงนี้อีก 4-5 ปี ฉะนั้น ควรจะเข้าใจความหมายของเรื่องกากบาทตามที่ได้นำเสนอมานี้ด้วยพยากรณ์ โดย : รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net