ส่องรหัสชีวิตลายฝ่ามือ อายุ 40-45 เจอวิบากกรรม อุปสรรค แทบทุกคน

ส่องรหัสชีวิตลายฝ่ามือ อายุ 40-45 เจอวิบากกรรม อุปสรรค แทบทุกคน


จังหวะระยะเวลาในการประกอบอาชีพ ช่วงไหนดี ช่วงไหนไม่ควรทำ เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งรหัสชีวิตของคนเราบนฝ่ามือเปรียบเสมือนลายแทงชีวิต ที่ถูกกำหนดมาแล้ว ว่าจะเดินไปทางไหน ส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าเส้นทางที่จะเดินไปตามลายแทงจะดีหรือไม่ดี ไม่สามารถทราบได้ว่าจะเลือกเดินไปทางไหน หากเดินผิดพลาดก็จะเกิดปัญหา ฉะนั้น จะต้องมีผู้แนะนำเดินทางตามลายแทงให้ถูกต้องโดยผู้รู้ที่จะช่วยแนะนำ เมื่อเวลาที่เครื่องหมายโชคดีรออยู่แต่ไม่ได้ทำอะไรเมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึง ความโชคดีก็จะไม่เกิดผลอะไร

สำหรับผู้ที่ มีอายุ 40 ถึง 45 ปีโดยประมาณ ที่คิดวางแผนจะลงทุนทำธุรกิจการค้าหรือธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนมากต้องมีบริวารหรือลูกจ้างหลายคน มักจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในช่วงอายุนี้เป็นส่วนใหญ่ทุกคน สาเหตุมาจากจุดอายุอยู่ในช่วงที่มีวิบากกรรมภายใต้อิทธิพลของเส้นใจจุดอายุเคลื่อนที่มาตรงเส้นใจพอดี ซึ่งเป็นเส้นตัด ความหมายทางวิชาหัตถศาสตร์หมายถึง เป็นเส้นตัดฐานะ ชื่อเสียง การงานและการเงิน รวมทั้งอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตามมาต่างๆที่ไม่อาจทราบได้ ในช่วงจังหวะจุดอายุในช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนขนาดปานกลางและขนาดใหญ่ไว้ก่อน ถ้าคิดจะทำควรวางแผนทำก่อนอายุ 40 จะเหมาะกว่า เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หรือกรณีที่ท่านได้ทำธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อถึงจุดอายุปีที่ 40 ไม่ควรขยายงาน หรือลงทุน เพิ่มในการทำธุรกิจการค้าของท่านไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เสียหายต่อกิจการ เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่ผ่านพ้น 45 ไปแล้ว ค่อยเพิ่มทุนขยายทุนได้


ตัวอย่างฝ่ามือนี้ อายุ 40-45 ปี ซึ่งเป็นฝ่ามือที่ได้มาตรฐาน ฝ่ามือของคนเรา จะแตกต่างกันไปตามความยาวของฝ่ามือบางคนก็สั้น จุดอายุก็จะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย แต่โดยภาพรวมเราถือว่า ตั้งต้นตั้งแต่อายุ 40 ถึง 45 ซึ่งจะต้องมีการวัดฝ่ามือที่แท้จริง แต่สำหรับตัวอย่างภาพนี้ เป็นหลักการที่นำเสนอเท่านั้น ในช่วงจุดอายุ 40-45 นี้อยู่ในช่วงที่มีวิบากกรรม มีอุปสรรคเกิดขึ้นทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานด้วย คนที่วางแผนจะทำธุรกิจนั้น ถ้าอยู่ในช่วงจุดอายุตั้งแต่ 40 ต้องระวังให้มาก ซึ่งจะทำให้หมดตัวได้โดยไม่คาดคิด พยากรณ์โดย :  รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net