หงายฝ่ามือ ส่องรหัสชีวิต โชคดี-โชคร้าย ดูได้ง่ายๆจากเครื่องหมายเหล่านี้

หงายฝ่ามือ ส่องรหัสชีวิต โชคดี-โชคร้าย ดูได้ง่ายๆจากเครื่องหมายเหล่านี้


ความโชคดีและโชคร้ายจะมีรหัสชีวิต เป็นเครื่องหมายบ่งบอกอยู่บนฝ่ามือของทุกคน ถ้าคนไหนมี เครื่องหมายโชคดีอยู่บนฝ่ามือมาก ก็จะเป็นผลดีแก่ผู้นั้นถ้ามีเครื่องหมายโชคร้ายอยู่บนฝ่ามือมากก็จะเป็นผลร้ายกับผู้นั้นเช่นเดียวกัน               

เครื่องหมายแห่งความโชคดีจะเป็นรูปเส้นตั้งหรือเส้นเอียง เป็นรูปตัววี หงายขึ้น เมื่อจุดอายุของเจ้าของฝ่ามือนั้น เคลื่อนที่มาถึงจุดที่มีเครื่องหมายโชคดีก็จะบังเกิดผลดีในช่วงอายุนั้น                    

สำหรับเครื่องหมายของความหายนะโชคไม่ดีจะเป็นเส้นตัด ขวางเส้นเดียว หรือหลายเส้น ก็มีความหมายเหมือนกันเป็นเส้นที่ไม่ดี เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงจุดเส้นตัดนี้ก็จะเกิดผลไม่ดีกับเจ้าของฝ่ามือ เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย เสียหายทางการเงิน เสียชื่อเสียง เสียใจ หรือเสียของรัก เสียชีวิต เป็นต้น แล้วแต่ว่าเส้นตัดนี้จะอยู่ตรงจุดไหนของฝ่ามือ


รูปที่ 1 เจ้าของฝ่ามือนี้โชคดีที่จุดอายุ 62 ปี ถูกรางวัลใหญ่ ตรงกับเครื่องหมายโชคดีและเมื่อจุดอายุเคลื่อนที่ถึงปีที่ 75 ก็จะได้รับโชคอีกครั้งตรงจุดที่เครื่องหมายโชคดี แต่ขณะนี้ จุดอายุยังเคลื่อนที่ไปไม่ถึงอายุ 75 ซึ่งเครื่องหมายโชคดีไปรอล่วงหน้าอยู่แล้ว

รูปที่ 2 เจ้าของฝ่ามือนี้ จะพบเรื่องโชคร้ายตามจุดอายุตรงเส้นตัด ดังนี้ เมื่ออายุ 5 ปี ถูกไฟฟ้าแรงสูงดูด อายุ 24 ปี ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตกไหล่ทาง อายุ 34 ปี อุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสเกี่ยวกับยานยนต์ อายุ 69 ปี ได้รับการผ่าตัดช่องท้องและคู่ครองเสียชีวิต ในปีเดียวกัน อายุ 77 ปี อุบัติเหตุทางยานยนต์ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ที่เกิดขึ้นตรงกับเส้นตัดทั้งสิ้น ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ทั้งดีและร้าย จะมีเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์อยู่บนฝ่ามือเป็นรหัสชีวิตของทุกคนที่จะมีทั้งดีและร้าย                    พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net