ผู้ปกครอง เช็กด่วน! ลูกหลานควรประกอบอาชีพอะไร แนะแนวทางได้ด้วยรหัสชีวิตบนฝ่ามือ!!

ผู้ปกครอง เช็กด่วน! ลูกหลานควรประกอบอาชีพอะไร แนะแนวทางได้ด้วยรหัสชีวิตบนฝ่ามือ!!
ทุกคนเมื่อเติบโตมาจนถึงวัยอายุที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง บางคนก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของตัวเองบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จ ตามรหัสชีวิตที่ได้วางไว้บนฝ่ามือทั้ง 3 แบบ คือ แบบแรกหมายถึงผู้ที่มีรหัสชีวิตที่ดีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จสามารถสร้างฐานะได้อย่างดี แบบที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง แบบที่ 3 คือไม่ดี ทั้ง 3 แบบนี้ ยังไม่รู้อนาคตของตัวเองว่าจะเรียนด้านไหนดีเพื่อมาประกอบอาชีพ เพราะมีรหัสชีวิตที่แตกต่างกันออกไป  คิดไม่ออกว่าจะเรียนทางด้านไหนดี ข้อแตกต่างลักษณะรหัสชีวิตบนฝ่ามือของ 3 แบบนี้ต่างก็มีความสำเร็จได้เหมือนกัน แต่ความแตกต่างการสร้างฐานะจะไม่เหมือนกัน คนที่มีรหัสชีวิตที่ดีก็จะเป็นไปด้วยดีเส้นทางชีวิตราบรื่น ส่วนผู้ที่มีรหัสชีวิตไม่ดีเส้นทางชีวิตก็ไม่ค่อยราบรื่นต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมากกว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าบุตรของท่านมีเส้นรหัสชีวิตบนฝ่ามือแบบใดแบบหนึ่งในลักษณะทั้ง 3 แบบนี้ก็จะขอแนะนำเป็นแนวทางเบื้องต้น เพื่อมาประกอบการพิจารณาในการสร้างอาชีพของตัวเองในอนาคตรูปที่ 1 รหัสชีวิตดีมากมีเครื่องหมายโชคดีเป็นรูปตาข่ายเต็มฝ่ามือ ประสบแต่ความโชคดีอยู่อย่างต่อเนื่อง จะเรียนอะไรที่ชอบประสบความสำเร็จ ชีวิตราบรื่น

รูปที่ 2 รหัสชีวิตปานกลาง มีเครื่องหมายโชคดีไม่มาก ควรจะต้องเรียนทางด้านวิชาชีพที่มาเลี้ยงตัวเองได้เช่นเรียนทางด้านช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง วิชาชีพด้านช่างอื่นๆ หรือทางด้านเกษตร เป็นต้น

รูปที่ 3 รหัสชีวิตไม่ดีเครื่องหมายโชคดีแทบไม่มีเลย ฝ่ามือนี้ควรเสริมด้วยวิชาชีพเท่านั้น  ควรศึกษาหาความรู้ทางด้านอาชีพต่างๆเช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าช่างไม้ การใช้ฝีมือแรงงานในด้านอื่นๆให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดให้มีความชำนาญให้มาก เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกัน

ทุกอย่างตามรูปแบบที่กล่าวมานี้สามารถสร้างฐานะได้ตามกำลังอาชีพของตัวเอง                         พยากรณ์โดย: รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net