ส่องรหัสชีวิตลายฝ่ามือ เส้นวิบัติกรรมแบบไหน จะเจอเคราะห์หนักถึงขั้นเสียชีวิต

ส่องรหัสชีวิตลายฝ่ามือ เส้นวิบัติกรรมแบบไหน จะเจอเคราะห์หนักถึงขั้นเสียชีวิต


ทุกคนในโลกนี้ เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องเดินตาม แผนที่ของรหัสชีวิตที่มีเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์ เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามจุดอายุทั้งดีและร้าย จะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ได้สร้างไว้เป็นรหัสชีวิตบนฝ่ามือของทุกคนทุกชาติศาสนา เหมือนกันหมด ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมทั้งดีและร้าย ในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องของเคราะห์กรรม ที่อาจถึงแก่ชีวิต เรียกว่าเส้นวิบัติกรรมซึ่งอยู่เหนือบนเส้นใจขึ้นไป ตรงจุดอายุและลักษณะของฝ่ามือที่ยาวแตกต่างกันออกไปจุดอายุก็จะแตกต่างออกไปด้วยต้องมีการคำนวณจึงจะทราบได้ว่าถึงเวลาที่บุคคลนั้นจะต้องพบกับเคราะห์กรรมของเส้นนี้เมื่อใด  เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาพบกับเส้นนี้ตรงจุดอายุที่กำหนด ก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่น ความเจ็บป่วย การผ่าตัด อุบัติเหตุ เรื่องเคราะห์กรรมต่างๆ ที่เป็นภัยแก่ชีวิต ดังตัวอย่างรูปภาพประกอบ


รูป A ที่เส้นวิบัติกรรม มีเครื่องหมายโชคดีรองรับ หมายถึง เจ้าของฝ่ามือนี้จะได้รับผลกรรมเช่นความเจ็บป่วย การผ่าตัดใหญ่ หรืออุบัติเหตุจะรอดชีวิต

รูป B ที่เส้นวิบัติกรรมไม่มีเครื่องหมายโชคดีรองรับ และตรงกับเครื่องหมาย เส้นตัดที่ริมฝ่ามือ เมื่อจุดอายุมาถึงได้รับผลกรรม เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ ป่วยหนัก จะเสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่


เรื่องราวที่กล่าวข้างต้นมานี้ ได้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์แล้ว ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของรหัสชีวิต ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้แม้แต่รายเดียว จะหนักหรือเบาไม่สามารถทราบได้ จะเป็นไปตามแรงเหวี่ยงของกรรมและผลกรรมที่บุคคลนั้นได้กระทำไว้ในอดีต พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์ 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net