เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
 เมื่อเวลา 13 เมษายน 2561 สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา     นางสุกุมล คุณปลื้ม  อดีต  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลแหลมฉบัง ประจำปี 2561 โดยมีนางจินดา ถนอมรอด  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวรายงานว่า  การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม  อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย    ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชน   และเพื่อให้ประชาชนชาวแหลมฉบังได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพระสงฆ์  ผู้สูงอายุ  และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ   โดยภายในงานได้จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป   สรงน้ำพระสงฆ์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ  การจับรางวัลแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ผู้สูงอายุที่โชคดี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   

นอกจากนี้ทางหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลแหลมฉบังก็ได้จัดอาหารกลางวันมาเลี้ยงประชาชนและผู้มาร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด    ซึ่งก็ปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาลแหลมฉบังและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา หลายคนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยกัน

 นางสุกุมล กล่าว่า นื่องในวาระเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระสยามเทวาธิราช พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระเสตังคมณี พระพุทธรูปสำคัญ ที่ปกป้องคุ้มครองประเทศไทยมาจวบจนทุกวันนี้ ได้คุ้มครองท่าน ทั้งหลายให้มีความสุข ความเจริญ โดยทั่วกัน

 

 

ชาวจังหวัดชลบุรี ได้สืบทอดเทศกาลสงกรานต์ ต่อเนื่องมายาวนาน โดยมีความเชื่อในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทิ้งสิ่งไม่ดีของปีเก่า รับสิ่งดี ๆ ให้ชีวิตใหม่ รำลึกถึงบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณ ด้วยการแสดงความรักความเคารพเข้ารดน้ำขอพร สรงน้ำพระทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตของชาวจังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว  ณัฐชัย  พุ่มดารา  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคคลิ๊กนิวส์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting - Tel. : 02-077-5807

Clicknews-tv.net