ปราจีนบุรี เปิดแหล่งเที่ยว วิถีชุมชนบ้านบ่อทอง ทุ่งทานตะวันบาน

ปราจีนบุรี เปิดแหล่งเที่ยว วิถีชุมชนบ้านบ่อทอง ทุ่งทานตะวันบาน
 

งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ่อทอง ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐ และธุรกิจเอกชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และพี่น้องชาวตำบลบ่อทอง ส่วนภาคเอกชนคือบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งประชาชนจำนวน 10 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดขบวนแห่วิถีชุมชนอันสวยงาม และการแสดงประวัติบ้านบ่อทอง และการทำเหมืองทอง ๆ 

ในการจัดงานครั้งนี้มีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยว "วิถีชุมชน บ้านบ่อทอง ดอกทานตะวันบาน@ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี" บริเวณพื้นที่เขตอุสาหกรรมบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี นายอำนวย ผลพืช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) SCG ผู้แทนดำเนินการ ทานตะวันบาน @ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีพระแก้วนิลกาฬ ซึ่งเป็นพระพุทะรูปที่ชาวตำบลบ่อทองให้ความเคารพสักการะและศรัทธา เชื่อว่าเป็นพระแก้วองค์ที่ 2 รองจากพระแก้วมรกต  ตำบลบ่อทองยังมีจุดเด่น เช่น พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง ซึงมีประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ทองคำตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันยังมีร่องรอยการทำเหมืองในลักษณะอุโมงค์ใต้ดินเหลืออยู่ได้ให้ศึกษาเรียนรู้ ขณะจัดงานชาวบ้านนำดินมาร่อนหาทองประกอบในงานก็ยังพบเศษแร่ทองคำ
    
การจัดงานครั้งนี้เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และทุ่งทานตะวัน 16 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมท่อเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของผู้คนและการสื่อสารผ่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวและมาจับจ่ายจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในงานก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกรระจ่ายรายสู่ชุมชน ที่ยั่งยืนต่อไป

  

สำหรับการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี   โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าของเขตอุตสาหกรรมบ่อทอง ให้เกิดประโยชน์ จำนวน 16 ไร่ โดยปลูกดอกทานตะวัน และยังเป็นการปรับพื้นดินที่เสื่อมโทรมให้สมดุลโดยการใช้ปุ๋ยบำรุงดินจากเศษสิ่งเหลือใช้ในการผลิต ทั้งนี้ยังให้เกิดทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่กันไปแบบยั่งยืนตามรอยพ่อ

 

 

 

ภาพ / ข่าว : สายชล หนูแดง ผู้สื่อข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.ปราจีนบุรี


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting - Tel. : 02-077-5807

Clicknews-tv.net