โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ จัดประเพณีโยนอ้อยฤดูกาลเปิดหีบ 2560/61 กำชับเข้มแนวทางปฏิบัติของ คสช.

โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ จัดประเพณีโยนอ้อยฤดูกาลเปิดหีบ 2560/61 กำชับเข้มแนวทางปฏิบัติของ คสช.
 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายสมชาย จันทร์เศรษฐี ผอ.โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทวีป ทัพซ้าย ผอ.ด้านอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และเกษตรกรสมาคมชาวไรอ้อยร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีโยนอ้อย ซึ่งถือเป็นการเอาฤกษ์ เอาชัย ในวันเปิดฤดูกาลหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2560/61

 

โดยกิจกรรมยังมีการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรและคนขับรถบรรทุกอ้อยที่มีผลผลิตสูงและปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมรณรงค์การใช้สายรัดก้อนอ้อยป้องกันการตกหล่น  และรณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่ตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสั้น คีบอ้อยสะอาด ปราศจากดินทรายและสิ่งเจือปน 

นายทวีป ทัพซ้าย ผอ.ด้านอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีโยนอ้อยนั้นทางโรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับพี่น้องชาวไร่อ้อยจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการเอาฤกษ์ เอาชัยว่าการเปิดหีบอ้อยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยในปีนี้ทางคณะกรรมการบริหารตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ได้อนุญาตให้โรงงานเปิดหีบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งนอกจากจะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสั้น คีบอ้อยสะอาด ปราศจากดินทรายและสิ่งเจือปนมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว ทางโรงงานยังได้รณรงค์ให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดรูปแปลงอ้อยจำนวน 50 ไร่ขึ้นไป จัดการแปลงอ้อยด้วยเครื่องจักร รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการทำลายดินจากการเผาอ้อย ลดการใช้สารเคมี เน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามในปีนี้มีชาวไร่คู่สัญญาจำนวน 10,070 ราย คาดว่าจะมีผลิตผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงาน 3.8 ล้านตัน มีรถบรรทุกประมาณ 2,500 คัน ซึ่งทำให้มีเงินสะพัดกลับคืนแก่เกษตรกรประมาณ 4 พันล้านบาท

 

 

ด้านพ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการเปิดฤดูกาลผลผลิตอ้อยในปี 2560/61 ทาง กอ.รมน.กาฬสินธุ์ยังคงเน้นย้ำและกำชับให้พี่น้องเกษตรกร คนขับรถบรรทุก ผู้ประกอบการโรงงาน และสมาคมชาวไร่อ้อย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลทรายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนจำนวน 20 ข้อ ของคสช.และรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้รัดก้อนอ้อยป้องกันการตกหล่น การบรรทุกอ้อยสูงไม่เกิน 3.80 เมตร การบรรทุกน้ำหนักตามกฎหมายกำหนด ขับขี่ด้วยการเคารพกฎจราจร การจอดรถอย่างปลอดภัย ไม่เผาอ้อยใต้แนวสายไฟ และการร่วมสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหยุดการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานในช่วงเทศกาลต่างๆ

 

  

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ทีมข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.กาฬสินธุ์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting - Tel. : 02-077-5807

Clicknews-tv.net