มทร.สุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมย่อยการพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รวม 2,566 คน

มทร.สุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมย่อยการพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รวม 2,566 คน
 

วันที่ 11 พ.ย.2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 31 โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   มีบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น  2,566 คน 

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการซักซ้อมการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ฝึกซ้อมย่อยตามศูนย์พื้นที่ ที่สำเร็จการศึกษา  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ซักซ้อมย่อยรวม ณ หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในครั้งนี้ทางสภามหาวิทยาลัยมีมติให้บรรณาธิการข่าว  ATVเคเบิ้ลทีวีอยุธยานายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล  ได้เข้าปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พร้อมกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก 3 คน รวม 4 คน เรียงตามลำดับแต่ละสาขาดังนี้  1. ดร.ซอลซู คิม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2. นายวราวุธ พันธ์บุญมี ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3. นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   4. นายพัฒนา กันอำพล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ

 

จำนวนมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทั้งสิ้น 31 คน   บัณฑิต คณะต่างๆมีดังนี้  1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จำนวน 166 คน   2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 203 คน   3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,456 คน 4.คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จำนวน 198 คน  5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 351 คน  6.คณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 161 คน รวม 2,566 คน ทั้งนี้เพื่อให้การรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความความถูกต้อง

  

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting - Tel. : 02-077-5807

Clicknews-tv.net