หนึ่งเดียวในโลก! เริ่มแล้ว ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี ประจำปี 2560 เกษตรกรนำควายเข้าร่วมกว่า 600 ตัว

หนึ่งเดียวในโลก! เริ่มแล้ว ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี ประจำปี 2560 เกษตรกรนำควายเข้าร่วมกว่า 600 ตัว
 

ที่ตลาดโต้รุ่ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย   ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญการใช้แรงงาน   จากควายและส่งเสริมการเลี้ยงควาย


                             
ทั้งนี้เนื่องจากงานประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดชลบุรี  และเป็นประเพณีแห่งเดียวในประเทศไทยแต่ครั้งโบราณ  เนื่องจากอาชีพหลักของราษฎรส่วนใหญ่ในอำเภอบ้านบึง  มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  จึงต้องอาศัยควายเป็นกำลังสำคัญในการประกอบอาชีพ  และเมื่อเสร็จฤดูกาล  ทำนา  ทำไร่  หรือเมื่อเกษตรกรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน  จึงนำควาย  มาประกวดประชันในการบำรุงเลี้ยงควายว่าควายของใครสมบูรณ์กว่ากัน  บางครั้งก็นำควายมาวิ่งแข่งขันกัน  เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้น ทางเทศบาลเมืองบ้านบึง จึงได้มีการจัดขึ้นทุกปี โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันวิ่งควายเร็ว การประกวดควายสวยงาม การประกวดควายตลกขบขัน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร นำควายเข้าร่วมกว่า 600 ตัว 

 

  

 

ภาพ / ข่าว : ทีมข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.ชลบุรี 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting - Tel. : 02-077-5807

Clicknews-tv.net