มาแล้ว นายจ๋า! ลูกน้องที่อยากได้ หากมีเส้นลายมือแบบนี้ ควรรับเข้าทำงาน!

มาแล้ว นายจ๋า! ลูกน้องที่อยากได้ หากมีเส้นลายมือแบบนี้ ควรรับเข้าทำงาน!


ผู้ที่ทำธุรกิจ หรือมีกิจการต่างๆ จะต้องอาศัยแรงงาน ลูกจ้างที่จะเข้ามาช่วยทำงานให้กับกิจการของตัวเอง เช่นบริษัทห้างร้าน โรงงานที่ต้องใช้คนเป็นจำนวนมาก หรือจำนวนน้อย ก็ต้องการคนที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆ แต่ในการคัดเลือก ไม่สามารถจะทราบได้ว่าคนไหนดีหรือไม่ดีมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน เจ้าของกิจการบางแห่งก็คัดเลือกโดยตามความพอใจของตัวเอง แต่บางแห่งก็ต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถมีการสัมภาษณ์นิสัยใจคอว่าจะร่วมงานได้หรือไม่ แต่เมื่อเข้ามาแล้วบางคนทำงานอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ต้องออก หรือบางทีไม่มีความสามารถรับผิดชอบให้ความสนใจที่จะปฏิบัติ ต่องานนั้นๆได้ดี จึงทำให้เสียเวลาในการคัดเลือกเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะในการงานนั้นๆ แต่ในรหัสชีวิตลายฝ่ามือสามารถบอกได้ว่าผู้นั้นจะมีความรับผิดชอบได้ดีเพียงใดเมื่อรับเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้งานเจ้าของกิจการก็สบายใจ

รูปที่ 1 เส้นลายฝ่ามือขาด เส้นสมองกับเส้นใจทับซ้อนตัดผ่านฝ่ามือ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานดีมาก  ลายฝ่ามือแบบนี้เจ้าของกิจการถ้ามีผู้มาสมัครงาน มีลายฝ่ามือแบบนี้ ควรพิจารณารับไว้ เพราะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่องานดีมาก มีความซื่อสัตย์ เรียนรู้งานได้เร็ว


รูปที่ 2 หมายเลข 1 มีเส้นกลยุทธ์ทางธุรกิจ หมายเลข 2 เนินอาทิตย์ หมายเลข 3 เนินเสาร์  และ หมายเลข 4 เนินพฤหัสบดี มีเครื่องหมายโชคดีอยู่ที่เนินทั้ง 3 หมายเลข 5 ที่เส้นวาสนา มีเครื่องหมายโชคดีรองรับ อย่างต่อเนื่อง สำหรับฝ่ามือลักษณะนี้ถ้าทำธุรกิจของตัวเองจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ แต่ถ้าหากไม่ได้ทำธุรกิจของตัวเอง กลับไปทำงานรับจ้างที่ในหน่วยงานอื่นก็เท่ากับว่าทำให้คนอื่นรวย หากเจ้าของกิจการพบเห็นรหัสชีวิตลายฝ่ามือแบบนี้ควรพิจารณารับเข้าทำงานได้เลย เพราะจะทำให้กิจการของตัวเองดีขึ้นด้วย

ตัวอย่างที่ได้นำเสนอมานี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจให้กับเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจได้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในระดับหนึ่งด้วยพยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net