เช็คเลย! 5 สัญลักษณ์บนฝ่ามือลงทุนทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จ

เช็คเลย! 5 สัญลักษณ์บนฝ่ามือลงทุนทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จ
บางคนที่มีเงินทุนก็อยากจะทำธุรกิจแต่ยังกล้าๆกลัวๆไม่ตัดสินใจว่าจะทำดีหรือไม่ เพราะเกิดความไม่มั่นใจ หากลงทุนไปแล้ว เกิดความล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จก็จะทำให้สูญเงินในการลงทุนไปด้วย ในขณะเดียวกัน มีคนกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนทำธุรกิจทั้งๆที่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ช่วงจังหวะระยะเวลาของการลงทุน ว่าจะเป็นช่วงไหนดี จึงเกิดความเสียหายได้ หรือหมดตัวได้ก็มีให้เห็นมากมาย ฉะนั้นจึงขอแนะนำผู้ที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจ ควรที่จะต้องลงทุนหรือไม่ช่วงระยะเวลาที่จะลงทุนจะเป็นช่วงไหนดี ดังตัวอย่างที่จะนำเสนอฝ่ามือที่ควรจะลงทุนทำธุรกิจได้
 รูปภาพ A                        
หมายเลข 1                เนินพุธ มีเส้นตั้งหลายเส้น                                  
หมายเลข 2                เนินอาทิตย์ มีเครื่องหมายโชคดีโดยไม่มีเส้นตัดขวาง                    
หมายเลข3                 เนินเสาร์  มีเครื่องหมายโชคดี                                
หมายเลข 4                เนินพฤหัสบดี มีเครื่องหมายกากบาทอยู่หลายจุดหรือเป็นรูปดาวก็ได้                      
หมายเลข 5                เส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ และมีเครื่องหมายโชคดีรองรับอย่างต่อเนื่องด้วย                            

นี่คือภาพรวม หลักใหญ่ของผู้ที่มีเครื่องหมายลักษณะนี้จะต้องเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

รูปภาพ B                            
เป็นการขยายภาพ มือซ้าย ที่มีเครื่องหมาย การเปลี่ยนแปลงที่เส้นพุธ รองรับ กับเครื่องหมาย ความโชคดีตรงจุดอายุขณะนั้น จะมีเงินไหลเข้ามาในการทำธุรกิจ ในช่วงที่จุดอายุอยู่ตรงเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะด้วย

 สรุปได้ว่าผู้ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์บนฝ่ามือในลักษณะนี้จะต้องทำงานด้านธุรกิจการค้าเท่านั้นไม่เหมาะที่จะเป็นลูกจ้างใคร บางคนไม่ทราบไปทำงานแบบรับเงินเดือนคือทำให้คนอื่นรวยกว่าจะรู้ตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจได้ก็สายเสียแล้ว


พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์
 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net