ครบรอบสถาปนา 130 ปี กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสุขให้ประชาชนทุกระดับ (มีคลิป)

ครบรอบสถาปนา 130 ปี กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสุขให้ประชาชนทุกระดับ (มีคลิป)
กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี  ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มีนาคมของทุกปี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี   ภายใต้ชื่องาน "สถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 130 ปีและ Open House การเดินทาง ขับเคลื่อนงานยุติธรรม เพื่อสร้างสุขให้ประชาชน”  โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แต่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป

จากนั้นเป็นการมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 ให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ,การมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ,การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม  และการมอบประกาศนียบัตรและเหรียญอาสาสมัครยุติธรรม นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์การก่อตั้งกระทรวงยุติธรรม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมผลงานเชิงรุกหรือผลงานเด่น ทิศทางการเดินหน้าขับเคลื่อนงานยุติธรรมเพื่อสร้างสุขให้ประชาชน และนวัตกรรมการให้บริการประชาชน หรือ e-Service ของกระทรวงยุติธรรม

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารใหม่ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมรับฟังการรายงานผลงานสำคัญของกระทรวงยุติธรรม ก่อนจะเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงาน จากกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ยังได้ปลูกต้นสนฉัตรซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า นับ แต่มีการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านนโยบายด้านต่างๆ ที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น ในสังคมไทยปีพุทธศักราช 2564  ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 130 ปี กระทรวงยุติธรรมภายใต้การนำของผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงมุ่งเน้นสร้างความยุติธรรมเชิงรุก ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว โดยไม่ต้องให้ประชาชนร้องขอผมจึงขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และนึกถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมทั้งแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีที่ 130 ของกระทรวงยุติธรรมจากนี้ต่อไป จะเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในรูปแบบการทำงานเชิงรุก เพื่อแสดงพลังของพวกเราขาวกระทรวงยุติธรรมให้ประชาชนรับรู้ว่า เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและแก้ปัญหาให้ทุกคนได้เข้าถึงความเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม สร้างรอยยิ้มและนำความสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกระดับ ภายใต้นโยบาย "ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net