ช่วงเวลาไหน ควรหรือไม่ควรลงทุนธุรกิจ เช็คได้จากรหัสชีวิตบนฝ่ามือ

ช่วงเวลาไหน ควรหรือไม่ควรลงทุนธุรกิจ เช็คได้จากรหัสชีวิตบนฝ่ามือ
ผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจการค้าใดๆก็ตามควรจะต้องมีสิ่งประกอบเช่น เงินลงทุน ทำเลสถานที่บรรยากาศ ผลิตภัณฑ์สิ่งแปลกใหม่ๆ เพื่อเป็นตัวเลือกของลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่ อาจจะเป็นที่นิยมในอนาคตก็ได้ ฉะนั้นจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ธุรกิจการค้าดำเนินไปด้วยดี บางคนไม่ประสบความสำเร็จบางคนประสบความสำเร็จมากหรือน้อยตามโชคชะตาหรือความสามารถของตัวเอง แต่ในที่นี้จะขอนำเสนอ การทำธุรกิจของผู้ที่พร้อมในการลงทุนเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยดีนั้นควรจะต้องวางแผนในช่วงระยะเวลาที่จะต้องไม่เสี่ยงกับการขาดทุนหรือมีอุปสรรคขัดขวาง รหัสชีวิตบนฝ่ามือสามารถบอกได้ ว่าช่วงไหนควรจะลงทุนเป็นไปด้วยดีช่วงไหนไม่ควรลงทุนด้วยรูปแบบดังนี้ตัวอย่างฝ่ามือ รหัสชีวิต สำหรับผู้ที่จะลงทุนระดับขนาดกลางถึง ระดับใหญ่ ที่มีพนักงาน คนงาน เช่นการทำร้านอาหาร บริษัทห้างร้านหรือโรงงาน ควรจะลงทุน ในช่วงระยะเวลาไหนดี ไม่มีอุปสรรคขัดขวางมากและปลอดภัยจากการลงทุน                 

ลายฝ่ามือรหัสชีวิตของนักธุรกิจหญิง และชาย ด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ผู้ได้ประสบเคราะห์กรรมในช่วงอายุ 42, 43 เสียหายทางการเงินมีอุปสรรคจากงานมากมายแทบล้มละลาย เพราะจุดอายุอยู่ช่วงมีวิบากกรรมภายใต้อิทธิพลของเส้นใจ ฉะนั้นใครก็ตามที่จะลงทุนในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ควรชะลอการลงทุนไว้ก่อนหรือ ถ้าผู้ที่ลงทุนไปแล้วไม่รู้ก็อย่าขยายหรือเพิ่มทุน ให้ทำอาชีพไปตามปกติจนกว่าจะพ้นช่วงวิบากกรรม ช่วงที่มีวิบากกรรมในรอบแรกของชีวิตตั้งแต่อายุ 40-45 โดยประมาณ 

  พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net