เตือนแล้วนะ! มีเส้นรหัสชีวิตแบบนี้ ระวังเคราะห์กรรม-อุบัติเหตุมาเยือน

เตือนแล้วนะ! มีเส้นรหัสชีวิตแบบนี้ ระวังเคราะห์กรรม-อุบัติเหตุมาเยือน
มวลมนุษยชาติในโลกนี้จะมีรหัสชีวิต หรือลายแทงของชีวิตติดตัวมาตั้งแต่เกิด โดยกฎแห่งกรรมเป็นผู้ที่กำหนดรวบรวมความเลวและดี ของแต่ละคน สร้างให้เป็นรหัสชีวิตไว้บนฝ่ามือ และได้กำหนดจุดอายุว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทั้งดีและร้าย เช่นเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยร้ายแรงตามจุดอายุของ เหตุการณ์ผู้นั้น เป็นต้น ในที่นี้จะแสดงให้เห็นถึงเส้นรหัสชีวิตที่ทำอันตรายให้แก่เจ้าของฝ่ามือในรูปของการเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย จะหนักหรือเบาก็เป็นไปตามแรงเหวี่ยงของกรรมหรือบุญเก่า บวกกับบุญใหม่ที่หนุนนำ อุบัติเหตุความเจ็บป่วยก็จะ ลดน้อยหรือแตกต่างกันออกไป บางคนโชคไม่ดีถูกกรรมตัดรอนถึงแก่ชีวิตก็มีมากมาย
 รูปที่ 1 เจ้าของฝ่ามือนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อายุ 32 ปี รถพลิกคว่ำลงไหล่ทาง และในช่วงที่ 2 อายุ 42 ปีรถตกเหว มีผู้เสียชีวิตด้วย ตรงกับจุดอายุที่มีเส้นตัดขวางรูปที่ 2 จุดอายุ ที่ 50 ปี มีเส้นเคราะห์กรรม หรือที่เรียกว่าเส้นสมรส จะมีเหตุการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรออยู่ล่วงหน้าแล้ว ขณะนี้เหตุการณ์ยังไม่เกิด เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น จะหนักหรือเบาไม่ทราบ จะเป็นไปตามแรงเหวี่ยงของกรรมของผู้นั้น เมื่อเรารู้ล่วงหน้าก็เพียงแต่ได้ระวังตัวเท่านั้น 

พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net