อนาคตจะเป็นยังไง จะประสบความสำเร็จ ร่ำรวย ช่วงไหน เช็คได้จากเส้นฐานะ

อนาคตจะเป็นยังไง จะประสบความสำเร็จ ร่ำรวย ช่วงไหน เช็คได้จากเส้นฐานะ
ทุกท่านที่มีอาชีพแตกต่างกันไป ตั้งแต่ พนักงานบริษัทห้างร้านข้าราชการ แม่ค้าขนาดเล็ก จนถึงนักธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อทำธุรกิจแล้วก็อยากจะทราบว่า ช่วงไหนจะค้าขายดีจะมีกำไร ประสบความสำเร็จร่ำรวยจุดไหน ชีวิตการงานราบรื่นเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ รหัสชีวิตบนฝ่ามือ จะบอกได้ตามจุดอายุให้ทราบเป็นระยะ โดยวิธีการคำนวณหาจุดอายุ และดูตำแหน่งรหัสชีวิตให้ตรงกันก็จะทราบว่าช่วงไหนจะโชคดี มีการเปลี่ยนแปลง สถานภาพในการประกอบธุรกิจการค้า หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยจะต้องดูว่ารหัสชีวิตที่เส้นพุธหรือที่เรียกว่าเส้นฐานะจะมีเครื่องหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะประสบความโชคดีที่จุดนั้น แต่ทั้งนี้จะต้องดู เครื่องหมายความโชคดีของรหัสชีวิตทั้งสองฝ่ามือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีตรงกันหรือไม่ด้วย

รูปที่ 1   เส้นฐานะหรือเส้นพุธ เริ่มต้นจากเนินศุกร์ไปถึงเนินพุธ บางคนก็เป็นเส้นตรงบางคนก็เป็นเส้นเหลื่อมกัน จะมีเส้นตั้งเอียงบนเส้นพุธ เมื่อจุดอายุมาถึงตรง เครื่องหมายนี้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี นอกจากนั้นความหมายของเส้นพุธยังหมายถึง ผู้ที่มีเส้นแบบนี้จะเป็นผู้ที่มี ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณและบุพการี


 รูปที่ 2   ตัวอย่างจุดอายุที่ 31 ปี มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความโชคดี ตรงจุดเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงที่เส้นพุธ เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงที่เส้นพุธนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่จะต้องมีเครื่องหมายโชคดีรองรับอยู่ที่เส้นวาสนาด้วย จากนั้นจึงมาดูฝ่ามือซ้ายประกอบว่า จะมีความโชคดีอยู่ในฝ่ามือซ้ายด้วยหรือไม่ตรงจุดอายุ 31 ปีที่เดียวกันรูปที่ 3 จะต้องมีเครื่องหมายโชคดีที่จุดอายุ 31 ปี ที่ฝ่ามือซ้ายด้วย สิ่งต่างๆ ของอาชีพที่เรากระทำอยู่ก็จะบังเกิดผลดีประสบความสำเร็จตามเครื่องหมายโชคดีที่รองรับอยู่ตรงเส้นวาสนา ความโชคดีนี้ใช้ได้กับทุกอาชีพตัวอย่างเช่น ทำอาชีพค้าขายก็จะดีมากในช่วงนี้สามารถตั้งตัวได้ ถ้าทำงานราชการบริษัทห้างร้านก็จะได้รับความไว้วางใจมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น สำหรับคนที่ไม่มีอาชีพอะไรเลย โดยเฉพาะคนวัยเกษียณ ช่วงนี้ชีวิตจะมีความสุขสบายใจปลอดโปร่ง นี่คืออิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงที่เส้นพุธหรือเส้นฐานะ 

/ พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net