สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.มอบหมายให้ น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จุดที่ 2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายวันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 - 4  และ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ร.ร.คุณภาพของชุมชนและ ร.ร.เครือข่าย ร.ร.ดีสี่มุมเมือง ร.ร.Stand alone  ร.ร.ในกลุ่มเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี น.ส.อังคณา เหว่าวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ นายไชยา อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ น.ส.ชรัญญา แสนชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ น.ส.ศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ น.ส.ณัฐกาญจน์ ญานแขก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จาก สพฐ.มาให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพฐ.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ร.ร.ในสังกัด สพฐ.ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ โดยได้มอบหมายให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งตามโครงสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาพ / ข่าว : ผู้สื่อข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.ศรีสะเกษ


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net