พลิกฝ่ามือดูด่วน! จุดรหัสชีวิตทั้ง 7 จุด เครื่องหมายแห่งความโชคดี

พลิกฝ่ามือดูด่วน! จุดรหัสชีวิตทั้ง 7 จุด เครื่องหมายแห่งความโชคดี
ตามที่เคยได้เสนอรหัสชีวิตของมนุษย์ที่อยู่บนฝ่ามือของทุกคน สามารถบ่งบอกความเป็นไปของแต่ละคนตามบุญและวาสนาที่แสดงออกมาบนลายฝ่ามือนั้นจะไม่เหมือนกันโชคชะตาชีวิตที่แตกต่างกันจะเป็นไปตามสัญลักษณ์ที่ดีหรือร้ายตามช่วงระยะเวลาจุดอายุที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าจนถึงสิ้นอายุขัยนั้น จากการตรวจสอบพัฒนาทางด้านรหัสชีวิตบนฝ่ามือให้ทันสมัยมากขึ้น จึงได้เพิ่มเติมจุด ความหมายของรหัสชีวิตเสียใหม่ เพื่อให้นักธุรกิจหรือบุคคลอาชีพต่างๆได้รับรู้ถึงสัญลักษณ์เครื่องหมาย ความสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆตามตัวอย่างจุดรหัสชีวิตทั้ง 7 จุด หากใครมีสัญลักษณ์แบบนี้บนฝ่ามือจะส่งผลให้ท่านประสบความโชคดีไปล่วงหน้าแล้วในส่วนหนึ่งของชีวิต
หมายเลข 1 เนินพฤหัสบดี จะต้องเป็นวงกว้างได้มาตรฐานและมีเครื่องหมายกากบาท หรือดาว อยู่ภายในวงล้อมนี้ จะเป็นผู้ที่มีคนรู้จักมาก สังคมให้การยอมรับ และเป็นส่วนหนึ่งของการงานการเงินด้วย                    

หมายเลข 2 เนินเสาร์ หมายถึงการงาน การเงิน การศึกษา ธุรกิจ การเดินทาง ตำแหน่งหน้าที่การงาน เนินที่ดีจะต้องมีเครื่องหมายเป็นเส้นตั้งเอียงที่เส้นวาสนา เป็นระยะ ไม่มีเส้นตัด                 


หมายเลข 3 ที่เนินอาทิตย์ หมายถึงชื่อเสียง บารมี บริวาร การยอมรับ และความเชื่อถือ ไว้วางใจ มีเครื่องหมายเป็นเส้นตั้งขึ้นหรือเอียง และไม่ควรมีเส้นตัด  

                                    

หมายเลข 4 เนินพุธ หมายถึง ธุรกิจการค้าขาย การเจรจา กลยุทธ์ทางธุรกิจ และฐานะ จะมีเส้นตั้งที่โคนนิ้วก้อย หลายเส้น                        

หมายเลข 5 เส้นวาสนา เป็นเส้นที่มีความสำคัญมากของชีวิตหมายถึงกิจการงาน การเงิน ความโชคดีหรือโชคร้าย การโยกย้ายสถานที่ ตำแหน่งหน้าที่ เส้นวาสนาที่ดีควร เริ่มต้นมาจากเนินจันทร์จะมีพลังมากกว่าเป็นเส้นตรงที่เริ่มจากเส้นชีวิตหรือโคนฝ่ามือ       หมายเลข 6 เส้นฐานะ หรือเส้นพุธ เริ่มต้นจากบริเวณเนินศุกร์ ไปจนถึงเนินพุธ จะมีเครื่องหมาย เป็นเส้นตั้งเอียงอยู่เป็นระยะ เมื่อจดอายุมาถึงตรงจุดเครื่องหมายนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะเกิดขึ้น               

หมายเลข 7 เนินเนปจูน บริเวณสร้อยข้อมือ หมายถึง การได้รับโชคฟลุค ถูกรางวัลสลากกินแบ่ง ได้รับของมีค่าเช่นมรดก หรือกิจการงานทั้งหลายดำเนินไปด้วยดีเกินคาด ตรงบริเวณเนินจะต้องมีเครื่องหมาย กากบาทหรือรูปดาว      

                      

พยากรณ์โดย /รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net