ความชำนาญในอาชีพ ดูได้ง่ายๆ ผ่านลายฝ่ามือ แค่มีเครื่องหมายนี้?

ความชำนาญในอาชีพ ดูได้ง่ายๆ ผ่านลายฝ่ามือ แค่มีเครื่องหมายนี้?
ผู้ที่มีความชำนาญในงานสาขาต่างๆ จะต้องมีเส้นตั้ง ต่อจากเส้นชีวิตเข้าไปที่เนินพฤหัสบดีใต้โคนนิ้วชี้ทั้งสองข้าง หมายถึงรู้อะไรต้องรู้จริงมีความชำนาญเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนเอง เช่น เป็นผู้ชำนาญงานในด้าน  นักโภชนาการ สถาปนิก วิศวกร นักประพันธ์ จิตรกร นักออกแบบตกแต่ง นักโหราศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย  ผู้ที่มีเครื่องหมายเหล่านี้อยู่บนฝ่ามือ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถต่างๆให้กับผู้อื่นได้เพราะรู้อะไรต้องรู้จริงจนมีความชำนาญ ซึ่งสามารถถ่ายทอดโดยเป็นครูบาอาจารย์ได้จากประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่

 แต่ถ้ามีเส้นผู้ชำนาญการอยู่บนฝ่ามือก็จริงแล้วไม่ได้ศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์ก็ไม่มีความหมายอะไรจะไม่เกิดความชำนาญหรือประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพอีกด้วย ถ้าทำและศึกษาหาความรู้ให้มีประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาก็จะเกิดความชำนาญ และเกิดผลดีต่ออาชีพของตัวเอง 

ดังรูปภาพตัวอย่างของผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จแล้วจนมีชื่อเสียงในระดับมืออาชีพ เช่น นักบริหารการเงิน ของธนาคารใหญ่ ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการใหญ่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ,  ผู้มีฝีมือในการทำขนมเป็นที่นิยมของลูกค้ามาก และ แพทย์ศัลยกรรมผู้มีความชำนาญการผ่าตัดเสริมสวยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เจ้าของฝ่ามือภาพตัวอย่างนี้ทั้งหมดได้รับการพยากรณ์จากข้าพเจ้ามาแล้วทั้งสิ้น และชีวิตก็บังเกิดผลเป็นไปตามรหัสชีวิตที่ได้วางไว้บนฝ่ามือแล้วทุกประการ 

พยากรณ์โดย : รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net