ใครมีเครื่องหมายโชคฟลุค บนฝ่ามือซ้าย เตรียมตัวรวย จะได้โชคแบบไม่คาดคิด

ใครมีเครื่องหมายโชคฟลุค บนฝ่ามือซ้าย เตรียมตัวรวย จะได้โชคแบบไม่คาดคิด
ความโชคดีที่คาดไม่ถึงที่เรียกกันว่าโชคฟลุค เช่นการถูกสลากกินแบ่งรางวัลใหญ่ หรือได้รับมรดกของมีค่าอื่นๆ จากต้นตระกูลและคนอื่นๆ จะเกิดกับบุคคลทั่วไปเป็นบางคนไม่ทุกคน ตามแต่รหัสชีวิตบนฝ่ามือจะกำหนดไว้ให้ เครื่องหมายแห่งการมีโชคฟลุคที่คาดไม่ถึงจะปรากฏอยู่บนสร้อยข้อมือ หรือเรียกทางภาษาวิชาหัตถศาสตร์ว่า เนินเนปจูน จะมีรูปกากบาทหรือรูปดาวมากน้อยตามแต่กำลังบุญของเจ้าของฝ่ามือนั้นที่จะมีโชคใหญ่หรือเล็กและโชคดีจะบังเกิดขึ้นต่อเมื่อจุดอายุเคลื่อนที่ไปถึงยังเครื่องหมายแห่งความโชคดี ซึ่งเรียงรายรออยู่ที่มีความโชคดีในขณะนั้น นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงการที่จะได้รับโชคจะมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นด้วยหรือไม่ บางคนจะต้องได้รับความเสียใจเสียก่อนถึงจะมีโชคดีตามมา เช่น บิดามารดามีมรดกได้ถึงแก่กรรม คู่ครองมีทรัพย์สิน ได้ถึงแก่กรรม ก็จะต้องได้รับมรดกทรัพย์สินนั้น แต่จะต้องเสียใจก่อน หรือจะได้รับโชคแบบคาดไม่ถึงจากคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็เป็นไปได้เช่นกัน สำหรับการที่จะได้รับโชคฟลุคหรือโชคที่คาดไม่ถึง การที่จะได้รับมรดกหรือ ถูกรางวัลใหญ่ จะต้องมีเครื่องหมายโชคฟลุคอยู่ที่ฝ่ามือซ้ายบริเวณสร้อยข้อมือ (เนินเนปจูน) มีรูปกากบาทหรือดาวมากน้อยตามกำลังบุญของผู้นั้น ซึ่งช่วงจังหวะผู้ที่จะได้รับผลของความโชคดีนั้น จุดอายุจะเคลื่อนที่ไปพบกับ เครื่องหมายโชคดี ดังภาพตัวอย่างผู้ที่ได้รับมรดก และผู้ถูกรางวัลใหญ่พยากรณ์โดย : รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net