ไขรหัสชีวิตผ่านลายฝ่ามือ ดวงดี หรือ ดวงร้าย แก้ไขได้ แค่รู้ทันกรรม

ไขรหัสชีวิตผ่านลายฝ่ามือ ดวงดี หรือ ดวงร้าย แก้ไขได้ แค่รู้ทันกรรม
ทุกคนจะต้องมีรหัสชีวิตติดตัวมาตั้งแต่เกิด คือลายฝ่ามือนั่นเอง ตามที่กฎกรรมได้กำหนดไว้แล้ว ว่าเจ้าของฝ่ามือ จะต้องเป็นไปตามนั้น เช่นจะมีเหตุการณ์ดีหรือร้าย เกิดโรคภัยอุบัติเหตุ ความโชคดี เกิดความร่ำรวยหรือยากจนเป็นไปได้ทั้งนั้นตามที่รหัสชีวิตได้ระบุไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทุกคน แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตในด้านดีและด้านร้ายตามจุดอายุที่มีเครื่องหมายรหัสชีวิตวางไว้ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิตของตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ให้ประสบความหายนะได้
 รูปภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงชีวิต ที่อาจนำไปสู่ความหายนะ ในด้านธุรกิจ การค้าหรืออาชีพการงานต่างๆ จากการวัดฝ่ามือรายนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องอาชีพธุรกิจการงาน เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงตรงเส้นลายมือขาด ที่อายุ 44 ปี ช่วงนี้จะ มีอุปสรรคขัดขวาง อยู่ประมาณ 3 ปี โดยประมาณ จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นเมื่อเรารู้ล่วงหน้าต้องระวัง ไม่ควรลงทุนขนาดใหญ่ หลีกเลี่ยงการให้สินเชื่อและระวังเรื่องเครดิตชื่อเสียงต่างๆ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความเสียหายอย่าให้มีคดีความ เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะปลอดภัย และเมื่อ จุดอายุเคลื่อนที่ไปพบเส้นหายนะในจุดที่ 2 ที่อายุ 50 ปีโดยประมาณจะเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกับในช่วงแรกที่เกิดขึ้น ต้องระมัดระวังเรื่องธุรกิจการค้าเช่นเดียวกัน เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ปลอดภัยนี่คือเหตุการณ์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ความ หายนะ เมื่อเรารู้ล่วงหน้าเราก็หลีกเลี่ยงระมัดระวังก็จะปลอดภัย ส่วนมากที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เพราะไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ จึงไม่ได้ระมัดระวังรูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ความสำเร็จที่จุดอายุ 68 ปี เจ้าของฝ่ามือนี้ ได้ผ่านเส้นหายนะมาแล้วช่วงก่อนหน้านี้ ประมาณ 4 ปีที่ตรงเส้นใจ คือชีวิตตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเส้นใจ ซึ่งมีอุปสรรคต่างๆ เมื่อองศาชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงที่จุดอายุ 68 ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะมีเครื่องหมายโชคดีรองรับอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นอายุขัย เนื่องจากเป็นจุดอายุในรอบที่ 2 ของชีวิตจะไม่มีรอบที่ 3 แล้ว ชีวิตของมนุษย์ตามเหตุการณ์ของรหัสชีวิตจะมีเพียง 2 รอบเท่านั้น 

พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net