ส่องกันให้ชัดๆ ตัวอย่างลายมือ รักไม่สมหวัง มีเกณฑ์หย่าร้าง

ส่องกันให้ชัดๆ ตัวอย่างลายมือ รักไม่สมหวัง มีเกณฑ์หย่าร้าง
ส่วนใหญ่ ชายและหญิงในโลกนี้ เมื่อถึงวัยในยามที่จะมี คู่ครองในชีวิตได้ก็อยากจะมีคู่ครองที่สมบูรณ์แบบเป็นคนดีครองรักกันอย่างยาวนานเป็นคู่ครองที่แท้จริง ไม่อยากจะให้มีการขัดแย้งเลิกรา แต่ก็ไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมได้ บางคู่ครองเมื่อแต่งงานกันแล้วอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเลิกรา หรืออยู่กันนาน มาเลิกราตอนสูงอายุก็มี ทุกคนก็จะไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น ในโอกาสนี้จะขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรักที่ไม่สมหวัง มีความแตกแยกเลิกราจากกัน ตามรหัสชีวิตที่ได้วางไว้ล่วงหน้าแล้ว จะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ณ จุดอายุที่กำหนดไว้ตัวอย่าง รูปลายฝ่ามือของหญิงรายนี้ อายุย่างปีที่ 42 สมรสแล้ว มีบุตร 3 คน ชีวิตในครอบครัวมีปัญหา จากฝ่ายชาย มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่จุดอายุ 37 ปี มีเส้นตัดจากเนินอังคารต่ำ วิ่งมาตัดที่เส้นวาสนา ช่วงนี้เกิดทะเลาะขัดแย้งมากถึงขั้นต้องเลิกรา แต่ยังอยู่ เพื่อลูกมาอีก 3 ปีกว่า เมื่อจุดอายุ เคลื่อนที่มาถึงตรงปีที่ 41 มีเส้นตัดจากเนินอังคารต่ำวื่งมาตัดที่เส้นวาสนาตรงกับจุดอายุพอดี หมายถึงจะต้องเลิกราหย่าร้างกันอย่างแน่นอน ไม่สามารถอยู่ร่วมชีวิตกันได้ แต่ถ้าหากจะอยู่ร่วมกันต่อไปก็มีจุดหย่าร้างรออยู่ข้างหน้าอีก ฉะนั้นชีวิตคู่ครองจึงจบลงด้วยการหย่าร้างเป็นทางการณจุดอายุที่ 41 ปี หลังจากนั้นชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีเครื่องหมาย Victor.โชคดีรองรับอยู่ที่จุดอายุ 42 ปี ได้พบรักใหม่ ได้แนะนำว่าไม่ควรจดทะเบียนอีกต่อไปไม่ว่าใครทั้งนั้น เพราะว่าจุดอายุจะต้องพบกับวิบากกรรมอีกครั้งในรอบที่ 2 สิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะหวนย้อนอดีตกลับมาให้อีกครั้งในลักษณะเหมือนเดิม ชีวิตคู่ครองสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องจดทะเบียน เพื่อหลีกเลี่ยงกรรม ตามรหัสชีวิตที่ได้กำหนดไว้ 


 พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net