ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน  พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ จังหวัดลำปาง

ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ จังหวัดลำปาง
เริ่มแล้ว งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ช่วยผู้ประกอบการ โดย สสว. และสมาพันธ์ SME ไทย เดินหน้าจัดงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME”  เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก จัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศ จัด ต่อเนื่อง ที่ ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดลำปาง ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการจัดงานทั่ว ประเทศให้เอสเอ็มอี กว่า 60 ล้านบาท 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าว ภายหลังการเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ SME ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ  ด้วยเหตุนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการ MSME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ผอ.สสว. เผยอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 จาก 10 ครั้ง ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศใน 10 จังหวัด โดย ที่จังหวัดลำปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่นของจังหวัดลำปาง อาทิ กาแฟป๋าเมี้ยง และสินค้าของเอสเอ็มอีจากทั่วไทยซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว  สสว. ได้ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ โดย สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME / Micro SME ทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการ และภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการสร้าง โอกาสทางการตลาด การต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการ และการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดลำปาง ซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจาก สภาวะเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME  

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต  สร้างโอกาสให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST” คาดว่า จะมี ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมรวมตลอดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะ สามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net