ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาส ให้ SME” ณ เมืองแม่กลอง

ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาส ให้ SME” ณ เมืองแม่กลอง
เริ่มแล้ว งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ช่วยผู้ประกอบการ โดย สสว. และสมาพันธ์ SME ไทย เดินหน้า จัดงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” เร่งฟื้น เศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก จัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศ จัดต่อเนื่อง ณ ลานจอดรถเทสโก้โลตัส จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ SME กว่า 35 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังการเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัด ชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST” ณ บริเวณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ว่า จากสถานการณ์ ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ SME ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และ ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถ ดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ ด้วยเหตุนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการ SME ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการ MSME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SME ในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงาน แสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวผอ.สสว. เผยอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จาก 10 ครั้ง ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศใน 10 จังหวัด โดย ที่ เมืองสมุทรสงคราม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -6 ธันวาคม 2563 บริเวณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหาร ทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดี ของเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม และ SME จากทั่วไทย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สสว. ได้ร่วมกับสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้

โดย สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME / Micro SME ทั้งภาคการผลิต การค้า และการบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์ สำคัญคือเพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทาง การตลาด การต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นภายในเมืองแม่กลอง ซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST” คาดว่า จะมี ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมรวมตลอดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะ สามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net