เช็คเลย "เนินอาทิตย์" จุดอิทธิพลของชีวิต ที่อยู่ใต้โคนนิ้วนาง กำหนดชะตา ทั้งดี ทั้งร้าย

เช็คเลย "เนินอาทิตย์" จุดอิทธิพลของชีวิต ที่อยู่ใต้โคนนิ้วนาง กำหนดชะตา ทั้งดี ทั้งร้าย
เนินอาทิตย์ อยู่ใต้โคนนิ้วนางของฝ่ามือ มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ เกี่ยวกับ ชื่อเสียงเกียรติยศบารมี การแข่งขัน ทางอาชีพ หรือ ค้าขาย การแข่งขันทางด้านการเมือง การกีฬา การมีชื่อเสียง บารมีมากหรือน้อย หากทำอาชีพรับราชการก็เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่ง แม้กระทั่งในเรื่องคดีความก็เกี่ยวพันด้วยกับการแพ้หรือชนะคดี บุคคลที่มีบุญวาสนาดีมีชื่อเสียงบารมีมาก เนินอาทิตย์จะต้องมีความสวยงามนูนเด่น เนินกว้างได้มาตรฐาน จะมีพลังขับเคลื่อนให้โชคชะตาชีวิตดีเด่นขึ้นสำหรับรูปที่ 1 เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงเนินอาทิตย์ที่อายุ 47 ปี ด้วยพลังงานของเนินอาทิตย์จะเพิ่มพลังงานส่งเสริมบารมีชื่อเสียงให้ กับเจ้าของฝ่ามือ โดยมีเครื่องหมายโชคดี Victor.รองรับอยู่ที่เนินอาทิตย์ เนินเสาร์ และ เนินพฤหัสบดี ประกอบเข้าด้วยกัน ช่วงนี้อาชีพการงานการเงินจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจนถึงอายุ 55 ปี สำหรับฝ่ามือนี้เนินบนฝ่ามือนูนเด่นสวยงาม ได้มาตรฐานทุกเนินและมีเครื่องหมายโชคดีรองรับอยู่ด้วยสำหรับรูปที่ 2 เจ้าของฝ่ามือนี้ ที่เนินอาทิตย์มีเครื่องหมายอับโชคอยู่ (Unlucky) เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงปีที่ 48 เกิดปัญหาใหญ่ถูกคนใกล้ชิดได้ลักทรัพย์ โจรกรรมเสียหายทางการเงินมาก โดยฝีมือของบุตรบุญธรรมที่เคยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก นอกจากนั้นยังทำให้ชื่อเสียงเสียหายอีกในสถานที่ทำงาน ใครก็ตามที่มีเครื่องหมายลักษณะนี้ที่เนินอาทิตย์ต้องระมัดระวังเครดิตชื่อเสียงไว้ด้วย เพราะจะต้องเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องทุกข์ร้อนเกี่ยวกับชื่อเสียงบารมี หรือบริวารทำให้เสียหายที่จุดอายุมาถึงตรงเครื่องหมายนี้

พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net