"สวนสยาม" ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องความร่วมมือภาคีเครือข่าย ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย

"สวนสยาม" ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องความร่วมมือภาคีเครือข่าย ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย
นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ลำดับที่ 3 จากซ้าย)  ผศ.ดร. วีรพงศ์ มาลัย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) และ นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด (ลำดับ ที่ 5 จากซ้าย) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องความร่วมมือภาคีเครือข่าย ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจและเห็นคุณค่าในการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยมากขึ้นในอนาคต โดยในงานมี ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ (ลำดับ ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2562 ณ ภัตตาคาล็อคฟลูม สยามอะเมซิ่งพาร์ค

 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net