ศรีสะเกษ -หจก.ศรีสะเกษเหมืองแร่ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562

ศรีสะเกษ -หจก.ศรีสะเกษเหมืองแร่ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษเหมืองแร่ ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 15 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมพจน์   ขอมปรางค์  กรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด เปิดเผยว่า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษเหมืองแร่ ได้กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. ที่บ้านเลขที่ 129 หมู่บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ ดังนั้น จึงขอเชิญกรรมการของห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบด้วย คุณปัญญา  วงษ์ศิริ  คุณเพ็ญเล็ก  วงษ์ศิริ   คุณธภาภัค  วงษ์ศิริ และคุณจิตรลดา  มาทวี ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้นายสมพจน์   ขอมปรางค์  กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล่าวต่อไป สำหรับระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้คือระเบียบวาระที่  1  พิจารณาการขอลาออกของกรรมการ และโอนหุ้นคืนคุณสมพจน์   ขอมปรางค์  วาระที่  2   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง วาระที่  3   พิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท วาระที่  4   พิจารณาการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นของ หจก.ศรีสะเกษเหมืองแร่ ทุกท่านไปเข้าร่วมประชุมวิสามัญตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วยภาพ / ข่าว : ผู้สื่อข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.ศรีสะเกษ 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net