ครูสมเดช ทัวร์ ผลึกกำลังครูโอปอ  นำทัพเยาวชนไทยร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย   ณ ประเทศพม่า

ครูสมเดช ทัวร์ ผลึกกำลังครูโอปอ นำทัพเยาวชนไทยร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศพม่า
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ได้คัดเลือกเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ในแขนงต่างๆ อาทิ ขับร้อง รำไทย นาฏศิลป์ไทย และ ดนตรีไทย ไปร่วมแสดงเพื่อโชว์ศิลปะความเป็นไทย ณ เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar) โดยได้คัดเลือกเยาวชนคนเก่งฝีมือเยี่ยมไปร่วมแสดงร่วมกับ คณะการของเมียนมา ซึ่งกำลังจะมีขึ้น ในกลางเดือน ตุลาคม นี้  โดยได้รับเกียรติจาก ประธานหอการค้าแห่งเมืองมะริดเป็นประธานงานสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ครูสมเดช ทัวร์ และสมาพันธ์สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องอาเซียน ให้นำเยาชนไทยไปแสดงบนเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ  เมืองมะริด ประเทศเมียนมา ซึ่งตัวแทนเยาวชนไทยในครั้งจะได้ร่วมเดินทางพร้อมกับทัศนศึกษาถึงอารยธรรมของประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับ สืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวได้ทางเพจ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net