จ.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนลองกอง ในจังหวัดนราธิวาส สู่ยุค 4.0

จ.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนลองกอง ในจังหวัดนราธิวาส สู่ยุค 4.0
วันที่ 10 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนลองกองในจังหวัดนราธิวาส สู่ยุค 4.0 โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ นายแวฮามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส พ.อ.สามารถ ศิลาแรง รอง ผบ.ฉก.ทพ. 45 หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกลองกองทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายแวฮามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนลองกองในจังหวัดนราธิวาส สู่ยุค 4.0 สืบเนื่องจากว่าผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เนื่องจากหลายๆสาเหตุด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพื้นที่ของพืชผลทางการเกษตรในประเทศไทยนั้น   ค่อนข้างขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะจริงอยู่ว่าลองกองนั้นมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และได้มีการขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ ทำให้ลองกองในพื้นที่มีจำนวนมาก และผู้บริโภคมีจำนวนจำกัด และในหลายๆจังหวัดก็ปลูกลองกองเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และส่วนหนึ่งก็นำไปจำหน่ายทำให้ลองกองในจังหวัดนราธิวาสเกิดปัญหาล้นตลาด โดยการเก็บข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสมีผลผลิตลองกองในปีนี้ประมาณ 14 ล้านกิโลกรัม แต่ไม่สามารถให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะปัญหาการตลาดที่ไม่มีตลาดรองรับให้กับพี่น้องประชาชน เพราะลองกองมีปริมาณมากคุณภาพไม่ค่อยดี ส่วนลองกองที่ได้มาตรฐานมีปริมาณแค่ 30% เท่านั้น ซึ่งในการจัดเสวนาในครั้งนี้คงเป็นทางออกหนึ่งให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย   ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในโครงการฯมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง”ทางออกพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ”โดยวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการเกษตรมุ่งเน้นให้ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) ให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ให้แก่เกษตรกร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต่อยอดเป็นธุรกิจให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย
 

ภาพ / ข่าว : ผู้สื่อข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.นราธิวาส 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net