เจาะปมร้อน!ขุมทรัพย์ 100 ล้าน หลวงพ่อเงินวัดบางคลานเตรียมจดมูลนิธิฯ ห้ามแตะต้องเงินต้น

เจาะปมร้อน!ขุมทรัพย์ 100 ล้าน หลวงพ่อเงินวัดบางคลานเตรียมจดมูลนิธิฯ ห้ามแตะต้องเงินต้น
ผ่าประเด็นร้อนขุมทรัพย์100ล้านวัดหลวงพ่อเงินบางคลานต้นเหตุแห่งความวุ่นวาย กลายเป็นมหากาพย์ฟ้องร้องเป็นคดีรกศาล จนญาติโยมเอือมระอา บทสรุปวันนี้รักษาการเจ้าอาวาส กรรมการวัด  ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะผู้บริหารฝ่ายสงฆ์ เห็นพ้องต้องกันว่า ให้จัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนำเงินก้อนใหญ่ฝากธนาคารห้ามแตะต้องเงินต้นใช้ได้เพียงเงินดอกผลจะได้เลิกแย่งชิงเงินบริจาคของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานกันเสียที 
 
วันเสาร์ที่  27  ก.ค. 2562  พระครูพิสุทธิวรากร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน เปิดเผยว่า เงินของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานขณะนี้มีกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปเปิดบัญชีธนาคารและนำเงินเข้าสู่ระบบการบริหารแบบมูลนิธิฯเพื่อให้เงินต้นคงอยู่ แต่จะใช้เพียงดอกผลที่ได้เท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าว ได้รายงานถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาความวุ่นวายและความแตกแยกที่เกิดขึ้นที่ วัดหิรัญญาราม “วังตะโก” หรือ วัดหลวงพ่อเงินบางคลาน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่ความวุ่นวายล้วนเกิดจากกิเลสและความโลภของคนที่หวังจะเข้ามามช่วงชิงและบริหารเงินบริจาคที่มีญาติโยมศรัทธาทำบุญ บูชาวัตถุมงคล ของวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน อีกทั้งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากมหาเถรสมาคมหรือพระผู้ใหญ่ระดับบริหารได้มีคำสั่งปลด พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม ให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ด้วยมูลเหตุหลายเรื่อง จากนั้นก็ได้แต่งตั้ง พระครูพิสุทธิวรากร ให้มาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน  แต่เรื่องไม่ได้จบง่ายๆเช่นนั้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากฝ่ายอดีตเจ้าอาวาสและคนใกล้ชิดไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินและส่งมอบอำนาจหน้าที่ให้กับรักษาการเจ้าอาวาสจนกลายเป็นคดีความฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันหลายสิบคดี นอกจากนี้ยังมีบุคคลบางคนปลุกระดมจัดหามวลชนมาต่อต้านซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณวันที่ 27 กันยายน 2561 ฝ่ายกฎหมายและตัวแทนของรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญารามได้ใช้กระบวนการพิจารณาศาลยุติธรรมจังหวัดพิจิตรเข้าติดตามตรวจสอบทรัพย์สินและให้ส่งมอบบัญชีเงินฝาก เงินสด วัตถุมงคล  เงินจากพันธบัตรรัฐบาลและอื่นๆ ซึ่งก็ปรากฏว่า ได้รวบรวมเงินของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานที่ซุกอยู่ในบัญชีธนาคารต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61.8 ล้านบาทเศษ และต่อมาก็สืบค้นและรวบรวมเงินของหลวงพ่อเงินที่กระจัดกระจายให้มาอยู่ในบัญชีที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งขณะนี้รวบรวมเป็นเงินสดไว้ได้แล้วประมาณ 100 ล้านบาทเศษ  ซึ่งเงินจำนวนมหาศาลนี้เอง คือต้นเหตุของผู้ออกมาเคลื่อนไหว ปากก็บอกว่า “เรารักหลวงพ่อเงิน” แต่สิ่งที่แอบแฝงน่าจะเป็นเพราะว่า “เรารักเงินสดของหลวงพ่อเงิน” กันเสียมากกว่า ต้นเหตุของปัญหาก็คือ เรื่องเงิน ดังนั้นเพื่อดับปัญหาก็ต้องดับที่ต้นเหตุ นั่นก็คือเรื่องเงิน


 ซึ่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 พระครูพิสุทธิวรากร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม พร้อมด้วย ผู้นำฝ่ายปกครองของอำเภอโพทะเลที่ประกอบด้วย นายอำเภอ , กำนันตำบลบางคลาน , กรรมการฝ่ายคณะสงฆ์ , ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประชุมร่วมกันลงมติว่า จะจดแจ้งจัดตั้ง “มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน” เพื่อที่จะนำเงินก้อนใหญ่นี้เก็บไว้ในธนาคาร และ ร่างข้อบังคับของมูลนิธิฯ ว่า การใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ ให้ใช้จ่ายเงินที่ได้จากดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิฯ เท่านั้น ซึ่งข้อดีของการนำเงินก้อนใหญ่ไปอยู่ในรูปแบบมูลนิธิฯ ก็คือ เงินจะอยู่ในความดูแลในรูปแบบคณะกรรมการที่เป็นบุคคลที่สรรหาแล้ว ( อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี ) ว่ามีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับเพื่อให้เป็นกรรมการพิจารณาทุกครั้ง ในการใช้เงินที่เกิดจากดอก ผล ของมูลนิธิฯ อีกทั้งเมื่อเป็นมูลนิธิฯ จะมีระเบียบและข้อกฎหมายเข้ามาควบคุมตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุล ที่ต้องตรวจสอบทุกปีตามวาระ  ซึ่งก็จะทำให้เกิดความโปร่งใส

โดยเรื่องการขอจดแจ้งจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกบุคคลที่มาจากทุกฝ่ายให้เป็นกรรมการและได้ทำข้อบังคับของมูลนิธิฯ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงส่งเรื่องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งถ้ามีการอนุมัติให้จัดตั้งมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ก็จะได้นำเงินส่วนใหญ่ไปฝากไว้ยังธนาคาร เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแตะต้องเงินต้นที่เป็นเงินบริจาคของญาติโยม ที่เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อที่เงินเหล่านี้จะได้อยู่ในที่ปลอดภัย ไม่มีใครมายื้อแย่งฉกชิงหรือนำไปใช้นอกลู่นอกทาง ซึ่งน่าจะเป็นทางดับทุกข์  ดับปัญหาของศึกแย่งชิงขุมทรัพย์100ล้านของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานดังกล่าวในส่วนของผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากที่มีข่าวการจดแจ้งจัดตั้งมูลนิธิฯของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานรั่วไหลออกไป ก็ปรากฏว่า มีกลุ่มผู้เสียประโยชน์ที่มีความละโมบโลภมาก กำลังรวมตัวยุยงปลุกปั่นส่อเค้าว่าจะก่อหวอดเพื่อล้มไม่ให้จัดตั้งมูลนิธิเพียงเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตน ไม่สนประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งคงต้องติดตามต่อไปว่า จะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอีก

ภาพ / ข่าว : ผู้สื่อข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.พิจิตร 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net