PR-������������������


ผบช.ภาค 4 ลั่น ตำรวจยุ่งเกี่ยวยาเสพติดต้องออกราชการเตรียมประเมิน ผกก.อีสานตอนบนเป็นตัวอย่าง
สศม.เปิดการเรียนหลักสูตรทหารม้าให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2561
ธ.ก.ส. ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างฝายมีชีวิตเพื่อชะลอน้ำให้กับชุมชนบ้านภูเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ผู้แทน 3 ประเทศ 9 จังหวัด/แขวง  เจรจาจับคู่ทางธุรกิจการค้า  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
จังหวัดหนองคาย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) คณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย – ลาว – เวียดนาม) ครั้งที่ 21

ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting - Tel. : 02-077-5807

Clicknews-tv.net